اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح های تفصیلی

تهیه طرحهای تفصیلی در ایران، پس از تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم کشور( 1352)، آغاز گردید. ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظایف آن مصوب 1353 اظهار می دارد :” طرح تفصیلی  عبارت از طرحی می باشد که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه بهره گیری از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و جایگاه و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و اندازه جمعیت و تراکم  ساختمانی در واحدهای شهری،و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل معضلات شهری و جایگاه کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می گردد و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد. برای اینکه بتوان خطوط کلی طرح جامع را به طرح های دقیق قابل اجرا تبدیل نمود از طرح تفصیلی بهره گیری می گردد. این طرح متعاقب طرح جامع شهری و به مقصود انجام برنامه های اجرایی تصویب شده در طرح جامع تهیه می گردد و در حقیقت تنظیم برنامه های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنهاست.

اهداف اصلی طرحهای تفصیلی بشرح ذیل می باشد:

  • مقایسه و انطباق حد و حدود ملک مورد نظر با طرح تفصیلی و ضوابط تعریض گذرها.
  • تعیین اندازه ابعاد و مساحت قسمتهایی از ملک که داخل و خارج از طرح قرار دارد جهت تعیین تکلیف پرونده.
  • تعیین بر ملک از گذر،مسیل، خیابانها و همین گونه تعیین اندازه عقب نشینی و پخ مورد نیاز بر طبق ضوابط به نحوی که مشخص گردد پس از احداث و یا تفکیک عرصه، اندازه عرض معبر در محل وقوع ملک مورد نظر به چه اندازه خواهد بود.
  • محاسبه و تعیین رقوم(کف) ساختمان نسبت به رقوم ( متنافر) معبر مشرف به ملک بر اساس طرح اجرایی و پروفیل طولی و عرضی مصوب ( مجتهدزاده : 148).

 بر اساس ماده 23 قانون نوسازی، شهرداریها مکلفند پس از تهیه و تصویب  نقشه جامع شهر،حداکثر دو سال نقشه های تفصیلی را تهیه و اراضی باغها و املاکی را که براساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع می گردد، مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند ( شارمند، 1378  :29).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد