اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تجارب کشور ایالات متحده آمریکا

طرحهای شهرسازی و عمرانی ایالات مختلف آمریکا متفاوت می باشند. جامعه آمریکا به دخالت گسترده دولت در امور مردم و نظام سرمایه داری مانند تهیه برنامه های بلند مدت نمیپردازد ودر مجموع طرفدار دموکراسی و آزادیهای  فردی می باشد، پس بطور مستقیم در برنامه های ایالاتها و شهرها دخالت نمی کند. بلکه اعمال نفوذ دولت فدرال بطور مستقیم  یعنی از طریق وضع قوانین برنامه ریزی شهری و تحضیص اعتبارات بری ایجاد نهادهای برنامه ریزی و ایالتها و شهرها همواره به قوت خود باقی می باشد(نوریان و شریف،1375 : 52).

در ایالات متحده آمریکا، ایالات، شهرستانها و کمسیون های برنامه ریزی هر ایالت یا شهرستان با در نظر داشتن قوانین جاری می توانند به تهیه طرح های شهرسازی اقدام نمایند. به علاوه سازمانهای منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که بمنظور نیل به یک هدف مشخص نظیر حمل ونقل، محیط زیست، آب رسانی و یا فضای سبز تشکیل می شوند و دارای قدرت اجرایی در خصوص اخذ عوارض نیز هستند(پیرزاده و همکاران،1387 : 70).

علاوه براین، انجمنهای رسمی دیگری نیز به امر برنامه ریزی کمک رسانی می نمایند. پس میتوان راهبرد برنامه ریزی در آمریکا را برنامه ریزی بصورت مشارکتی نامید که بر همکاری سطوح مختلف نظام سیاسی تاکید می نهد. با در نظر داشتن تفاوت و تنوع در الگوهای مختلف برنامه ریزی در کشور آمریکا، ایالت مختلف تابع یک الگوی واحد در شهر سازی و برنامه ریزی نمی باشد؛ به همین جهت تفاوت های زیادی در زمینه نهادها و سازمانهای مسوول در امر برنامه ریزی کالبدی هست. در بعضی از ایالات، شهرهای کوچک موظف به تهیه طرح های جامع شهری شده اند تا بتوانند رشد و توسعه شهر را کنترل نمایند ودر بسیاری از ایالات فقط شهرهای بزرگ (متروپلتین ) موظف به تهیه طرح های جامع می باشند . طرح های جامع ایالات متحده همانند طرح های ساختاری انگلستان می باشد و با عنوان برنامه ریزی استراتژیک شناخته می شوند و به مطالعه مسائل و معضلات بهداشتی، زیست محیطی، اشتغال، حمل ونقل، خدمات زیر بنایی و مسکن می پردازد. بر اساس طرح جامع نیز برنامه ریزی کاربری زمین شکل گرفته و راه را برای تهیه طرح های منطقه بندی همواره می سازد که ابزاری جهت اجرای طرح جامع می باشند و موضوعاتی مانندکاربری زمین درسطح شهرها، تراکم جمعیت و ساختمان، حجم و ارتفاع ساختمان را دربرمی گیرد. متناسب با این طرح، طرح های تفصیلی شکل می گیرند و شبکه راهها  و سایر خطوط زیر بنایی و مرزهای مناطق شهر بطور دقیق تر تعیین می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

البته طرح دیگری بنام طرح های منطقه بندی سیال[1] در سطح  طرح های تفصیلی جهت شهرهای کوچک، شهرهای جدید یا شهرکهای اطراف متروپل ها با اهداف ایجاد درآمد برای شهرداریها تدوین می گردد.

طرح های توسعه فضایی درآمریکا را میتوان درسه رده طبقه بندی نمود:

– طرح های نظارتی محلی

– طرح های محلی و منطقه ای سرمایه گذاری عمومی

– طرح های معطوف به هدف خاص(پیرزاده و همکاران،1387:142 )

[1]Floating zoning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه