عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تصویب ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چندخانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف

در 14 اردیبهشت ماه سال 1371 ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چندخانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد. این مصوبه اظهار می دارد که :

  • ” سطوح مسکونی شهرها بایستی در طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی به یکی از صورتهای مجتمع آپارتمانی، چندخانواری یا تک واحدی مشخص گردد.
  • در سطوحی که در هر شهر مربوط به ساخت تک واحدی می باشد، واحدها دارای حیاط اختصاصی محصور بوده و اصولاً برای یک طبقه با زیرزمین طراحی می گردد.

تبصره1:بهره گیری از یک طبقه اضافی در سطوح تک واحدی به شرطی مجاز می باشد که واحد مستقل مسکونی و غیر آن در ساختمان به وجودنیاید و در طراحی آن حقوق همسایگان (به لحاظ تامین نور، آفتاب و عدم اشراف) محفوظ و دفاع از حقوق مذکور پذیرفته می‏گردد.

تبصره2: حداقل مساحت تفکیکی در مناطق تک واحدی 120 مترمربع می باشد کمتر از این مقدار بایستی به تصویب مراجع ذیربط برسد.

  • در سطوح چندخانواری محوطه ساختمان اختصاصی نبوده و بصورت مشاع به کلیه واحدهای مسکونی آن ساختمان تعلق دارد. تعداد طبقات ساختمانها در این منطقه بین 2 تا 4 طبقه بوده و طراحی آنها حتی المقدور با رعایت حقوق همسایگان موضوع این مصوبه انجام خواهد گردید. حداقل تفکیک این گونه اراضی 500 مترمربع می باشد.

تبصره  :در مورد زمینهای تفکیک شده و به ثبت رسیده قبلی که مساحت آنها کمتر از 500 متر مربع باشدطبق بند  4-2-1 مصوبه 16/2/70 شورایعالی اقدام خواهد گردید.

  • در سطوح مربوط به مجتمع‌های آپارتمانی، محوطه ساختمانها بصورت مشاع به کلیه واحدهای مسکونی تعلق دارد. تعداد طبقات این ساختمانها با رعایت تراکم مجاز و حقوق ساختمانهای مجاور محدودیتی ندارد. طراحان این مجموعه‌ها بایستی گزارش امکان سنجی مربوط به تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف را به تایید مراجع صدور پروانه ساختمان برسانند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبصره 1: در صورت اختلاف نظر در بین طراحان و مراجع صدور پروانه، حسب مورد نظر مراجع تصویب طرح‏های تفصیلی و هادی ملاک اقدام خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه