اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش انجام پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، روش بکار رفته شده در این پایان نامه، روش توصیفی – تحلیلی می باشد که جمع آوری اطلاعات در آن هم بصورت کتابخانه ای و اسنادی و هم بصورت برداشت و بازدید محلی و اجرای مطالعه در محیط رایانه ای می باشد.

در روش کتابخانه ای و اسنادی که بخشی از پژوهش حاضر توسط این روش می باشد، با بهره گیری از کتب، مجلات،آمار نامه ها، طرح های پژوهشی و پایان نامه ها، اطلاعات  مورد نیاز گردآوری شده  و در قسمتهای  مختلف این پژوهش بکار رفته می باشد.

1-10- جامعه آماری و تعداد نمونه

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به مطالعه موضوع پژوهش در قسمتی از بافت فرسوده منطقه 3 و 4 شهر اصفهان پرداخته شده می باشد. اما بطور کلی موضوع این پایان نامه در تمام بافت فرسوده شهر اصفهان قابل تعمیم می باشد.

1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار AutoCAD، Arc GIS بهره گیری خواهد گردید.

1-12- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات معانی گوناگونی  دارد، محقق در کاربرد واژه ها و اصطلاحات ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا ممکن می باشد در بعضی موارد واژه یا اصطلاح ویژه ای مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولا” مورد نظر محقق نباشد، یا احتمالا” واژه یا اصطلاح خاصی برای خواننده بیگانه باشد. پس محقق موظف می باشد، این واژه ها و اصطلاحات را در پژوهش خود هم به لحاظ نظری و هم از حیث عملی تعریف کند( نادری و سیف نراقی، 1381 : 73). ضرورت تعریف مفاهیم نه تنها برای خواننده، بلکه برای خود محقق نیز ضروری می نماید. زیرا ممکن می باشد خود محقق نیز با بعضی از اصطلاحات آشنایی کافی نداشته و حتی در بهره گیری از اصطلاحات تخصصی به بیراهه کشانده گردد.

دراین فصل به معرفی بعضی از اصطلاحات مرتبط با بافتهای فرسوده که درتحقیق حاضر ممکن می باشد بکار برده گردد، پرداخته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد