متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-     بازاریابی ارتباط مند

بازاریابی ارتباط مند اولین بار در دهه ۱۹۸۰ توسط تنی چند از صاحبنظران بازاریابی مطرح گردید. اما اساس و پایه این شاخه از بازاریابی که ارتباط تنگاتنگی هم با رفتار مصرف کننده دارد از دل تحقیقات مربوط به روابط بین خریـدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ بیرون آمده می باشد. در این پارادایم به جای توجه خصمانه به مقوله چانه زنی در هر معامله خریدار و فروشنده برای رسیـــدن به اهداف خود با یکدیگر به توافق می رسند و در یک قـــــالب طرح ریزی شده نسبت به هم تعهداتی پیدا کرده و روابط خود را می سازند (پالمر[1] و همکاران، ۱۹۹۴: 12).

بازاریابی ارتباط مند به ایجاد روابط بلندمدت و متقابل با افراد و سازمانها و گروههای ذینفع تصریح می‏کند و اساس آن برقراری ارتباطات مطلوب و موثر به مقصود حفظ ونگهداری آنهاست.
در بین گروههای ذینفع، مشتــری مهمترین بوده و بازاریابی ارتباط مند مشتـــــری را به دیده یک دارایی می نگرد که مستهلک نمی گردد و اگر چه در ترازنامه شرکتها جایی ندارد اما درحقیقت از همه آن اقلام مهمتــر می باشد. بازاریابــــی ارتباط مند، صرفاً به دنبال این نیست که خدمات را در مکان، زمان و قیمت مورد تقاضای بازار هدف، دراختیارش قرار دهد، بلکه می خواهد چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند که مجدداً در آینده از او خرید و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند. بازاریابی ارتباط مند به دنبال آن می باشد که مشتریان بیشتری را حفظ کرده و مشتریان کمتری را از دست بدهد. برای روشن شدن موضوع به مدل سطل سوراخ دار توجه کنید.

مدل سطل سوراخ دار
اگر ما انباره مشتریان یک شرکت را به یک سطل تشبیه کنیم که چند سوراخ در انتهای آن دارد. در گذشته شرکتها می توانستند این سطل را از مشتریان جدید و فراوان پر کنند و بابت از دست دادن مشتریان قدیمی به علت وجود سوراخ درانتهای سطل نگرانی نداشته باشند. اما امروزه شرکتها نگران سطح و اندازه نگهداری مشتریان خود هستند و می دانند که همواره بایستی این اندازه درحد مطلوبی باشد، آنها می دانند اگر نگران اندازه ریزش مشتریانشان نباشند طولی نخواهد کشید که انباره آنان را تنها مشتریان حبس شده تشکیل خواهند داد و بزودی نابود خواهند گردید.
اما سوالی که ممکن می باشد مطرح گردد آن می باشد که: مشتریان چه احتیاجی به روابط دارند؟
اصولاً روابط در هر جایی که جریانی از منــــافع مستقر باشد به وجود می آید. در دنیای امروز خریداران برای تصمیم گیری در فرایند خرید، با سوالات و اما و اگرهای بسیاری روبرو هستند. کالاها و محصولات مشابه باعث شده مشتریان با حق انتخابهای فراوان روبرو شوند، پیچیدگیها، تغییرات مداوم کالاها و خدمات، عدم قطعیتها همه و همه بر دشواریهــــــای فرایند خرید می‏افزایند  لذا نظاره می گردد که مشتریان هم از ایجاد روابط، منافع و اهداف خاص خود را دنبــال می کنند (جان تودر[2]، ۲۰۰۲: 10).

–  منحنی طول عمر ارتباط خریدار و فروشنده
تئوری منحنی طول عمر ارتباط توسط دایر شور[3] در سال ۱۹۸۷ مطرح گردید. این مدل چگونگی ایجاد و توسعه یک ارتباط را از مرحله آگاهی تا زوال را نشـــــان می دهد (پالمر و همکاران، 1994: 13).

۱-  مرحله آگاهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این مرحله در هر زمان و مکانی ممکن می باشد برای یکی از طرفین اتفاق بیفتد. در این مرحله یکی از طرفین با جلب توجه طرف دیگر به خود و طرف مقابل با داشتن انگیزه های مناسب وارد مرحله بعد می شوند.

۲ – مرحله اکتشاف
در این مرحله هـــــریک از طرفین می کوشد تا با چانه زنی با طرف مقابل از خصوصیات شخصیتی، قدرت، هنجارها و انتظارات وی آگاه گردد. چنانچه نتایج حاصله رضایت بخش باشد، ارتباط وارد مرحله بعد می گردد.

۳-  مرحله گسترش
در این مرحله نتایج رضایت بخش از ارتباط باعث گسترش ارتباط و طولانی تر شدن آن می گردد. در غیـــر این صورت ارتباط وارد مرحله زوال می گردد.

[1] – Palmer et al.

[2] -Jhon thoder

[3]– Dawyer Schurr

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد