اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

نحوه قرار گیری، نسبت و چیدمان باز شوها و پنجره های جبهه جنوبی(جبهه اصلی) ساختمانهای شمالی

یکی دیگر از ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی که بر ارتفاع پذیری ساختمانهای جنوبی بر ساختمانهای شمالی موثر می باشد، شکل نمای جنوبی ساختمانهای شمالی از نظر چیدمان پنجره ها و سایر بازشوهای نمای جنوبی می باشد که سایه برروی آنها می افتد ( ساختمانهای شمالی ). نسبت بازشوها در جبهه اصلی ساختمان شرایط متفاوتی دارند. براساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان سطح پنجره ها و باز شوهای جبهه های جنوبی ساختمان ها چیزی حدود 30%  مساحت جبهه را تجویز می کند. یعنی اینکه برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی در ساختمان حداکثر یک سوم سطح نمای رو به آفتاب ساختمان مجاز به نصب پنجره و باز شو می باشد. پس دریافت نور، آفتاب و انرژی خورشید از این یک سوم انجام می گردد. بسته به اینکه محل نصب پنجره ها در نمای جنوبی در چه ارتفاع و کدی از ارتفاع طبقه قرار گیرد بر شرایط ارتفاع پذیری ساختمان موثر می باشد. برای مثال اگر پنجره ها در ارتفاع یک متر از کف طبقه قرار گیرد می توان این یک متر را به ارتفاع پذیری ساختمان اختصاص داد.

پس بایستی گفت کد ارتفاعی پنجره های ساختمان جنوبی مانند عواملی می باشد که می توان با در نظر داشتن آن ارتفاع ساختمان جنوبی را تعدیل نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3-2-1-8- سطح اشغال

مقصود از سطح اشغال ساختمان، سطح کل زمینی می باشد که توسط ساختمانهای مسکونی پوشیده شده می باشد. سطح سکوهای ورودی، پله ها و تراس ها در محاسبه سطح اشغال ساختمان مقصود نمی شوند ( عزیزی، 1382 : 25 ). ضریب سطح اشغال، نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز به مساحت کل زمین می باشد که به صورت درصد معرفی می گردد. معمولا” این ضریب براساس طرح های جامع و تفصیلی در هر منطقه متغیر می باشد. ضریب سطح اشغال در یک منطقه به گونه معمول، بین 40 تا 60 درصد نسبت به منطقه و عوامل دیگر تعریف می گردد. بایستی توجه داشت که ضریب سطح اشغال شاخص مناسبی برای به دست آوردن بخش های ساخته شده و فضاهای باز در قطعات تفکیکی می باشد.

3-3-2-1-9- شکل سطح اشغال (ترکیب توده و فضا )

مقصود از شکل سطح اشغال، نحوه قرار گیری ساختمان در قطعه زمین مربوط به آن می باشد. فرم کالبدی ساختمانها و الگوی اشغال زمین، توام با یکدیگر بافت مجموعه مسکونی را به وجودمی آورند. در این قسمت الگوهای معمولی و متعارف اشغال زمین صرفا” از نظر اقلیمی مطالعه می گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه