عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

بطوراخص، شهرسازی در کشورهای اروپایی غربی تا پایان دهه  1960 چهار مرحله متفاوت را پشت سرگذاشته می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله اول (از 1800  تا 1900 میلادی )، یک دوره زمانی به نسبت طولانی را از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر این قرن، در برمی گیرد. مراحل اولیه شکل گیری شهر معاصر اروپایی غربی،در این دوره آغاز می گردد. دراین مرحله، بخش اعظم توسعه شهرها بدون اتکا به هرنوع طرح و برنامه مدونی انجام می شود ( شارمند،1377 : 24) . در این دوران بازسازی مراکز شهری در چارچوب طرح های مدون انجام می شود و اهداف آنها با در نظر داشتن نیازهای جامع تعیین می گردد.

طرح های بازسازی مراکز شهری، مستقیما” از طرف هیات حاکم با کمک تکنسین های جدیدی بنام مهندس تهیه واجرا می گردد. دراین دوران توسعه شهری با در نظر داشتن نظریه پردازان مسائل اجتماعی انجام می شود. مانند مهمترین نظریه پردازان این دوران را میتوان اون[1] و فوریه[2] نام بردکه توسعه شهری را درخارج از شهرهای موجود و بدون مانع و محدودیت ایده آل می دانستند.

 

دوره دوم (از اوایل 1900 تا 1950 میلادی )، یک دوره زمانی را از اوایل قرن بیستم تا اوایل دهه 50 میلادی دربرمی گیرد. دراین دوره، اصول نظری شهرسازی مدرن پایه ریزی می گردد که در اقدام، صرفا” در مقیاس محدود بکار می آید.

توسعه شهری –  بویژه توسعه حومه های شهری – به استثنائ چند شهر بزرگ نظیر لندن، پاریس، آمستردام که در فاصله دو جنگ جهانی  برای آنها طرحی هایی تهیه شده می باشد. بدون اتکا به هرنوع طرح مدونی انجام می گیرد (شارمند،1377 :25) . دراین دوره، نظریه های متعددی درمورد شهرسازی مطرح می گردد که بعضی از آنها عبارتنداز:

 1. نظریه آتور سوریا درمورد شهر خطی
 2. نظریه تونی گارنیه درمورد شهر صنعتی
 3. نظریه منطقه بندی
 4. نظریه ابنزر هاوارد درمورد باغشهر
 5. نظریه های جنبش نو معماری (مطرح در منشورآتن)
 6. نظریه لوکوبوزیه درمورد شهر درخشان
 7. نظریات مطرح شده در ایالات متحده آمریکا (که مهمترین آن نظریه آتور پری درمورد واحد همسایگی می باشد )

نظریات مکتب شیکاگو( که در ایالات متحده آمریکا مطرح میشود) (همان 27-28 ) .

[1]Owen

[2]Fourier

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه