عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اضافه کردن اندازه عقب نشینی جبهه شمالی به ارتفاع بنا (تغییر در نحوه استقرار بنا در قطعه)

به ازای عقب نشینی از جبهه شمالی قطعه، می توان بر ارتفاع قطعه مذکور افزود. استقرار ساخت به جای منتهی الیه جبهه شمالی قطعه، در 10 درصد منتهی الیه جبهه شمالی قطعه صورت پذیر، مالک می تواند از شرایط ارتفاع بیشتری می تواند بهره مند گردد. بدین معنا که به همان اندازه عقب نشینی از سمت شمال، بر ارتفاع ساخت افزود. در نتیجه، می توان ارتفاع را به صورت ذیل اصلاح نمود :

40 درصد طول پلاک شمالی + طول حیاط شمالی ( عقب نشینی جبهه شمالی )

در مثال واره ها در صورتی که استقرار ساختمان، در  10 درصد منتهی الیه جبهه شمالی قطعه صورت پذیرفت، بدین معنا که شرایط قطعه به صورت 10 % حیاط خلوت و سپس 60 % ساخت و در نهایت 30 % حیاط اصلی باشد، می توان 10 % عقب نشینی جبهه شمالی را بر ارتفاع ساخت قطعه افزود.

9-4-5- تغییر و اصلاح ضابطه ارتفاع پذیری 40% طول پلاک شمالی به رعایت 40 % طول خود همان پلاک

راهکار پیشنهادی دیگر در این پژوهش این می باشد که ارتفاع مجاز ساختمان 40 درصد از طول خود همان قطعه باشد و طول پلاک شمالی محدودیتی را برای قطعات جنوبی ایجاد ننماید. این پیشنهاد بدین دلیل ارائه می گردد که تفکیک پلاک ها در بافتهای فرسوده به صورت خودرو و ناهماهنگ بوده و براساس ضوابط مهندسی و فنی تفکیک نشده می باشد؛ در نتیجه در بسیاری موارد خود قطعه دارای مساحت مناسبی می باشد اما آز آنجا که ارتفاع پذیری قطعه براساس طول پلاک شمالی آن می باشد، ارتفاع قطعه جنوبی محدود می گردد. در صورتی که اگر ضابطه به صورت فوق اصلاح گردد، حقی از قطعه مذکور سلب نمی گردد.

9-4-6- تغییر در استانداردهای ساعات نیاز به بهره مندی از نور خورشید 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که قبلا ” گفته گردید به ساختمان، مقصود بهره برداری بیشتر از انرژی تابشی خورشید، بایستی در سردترین روز سال از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر در معرض تابش خورشید قرار گیرند. در صورتی که در ساعات نیاز ساختمان به بهره مندی از نور خورشید – با در نظر داشتن گرمای اخیر کره زمین – تغییر ایجاد نمود می توان بر ارتفاع قطعات افزود. به عنوان مثال، تغییر ساعات از 9 الی 15 به 10 الی 15 می توان زمینه ارتفاع بیشتری را فراهم ساخت. که البته این موضوع خود می تواند بستری جهت تحقیقات بیشتر در زمینه انرژی مورد نیاز ساختمان را فراهم سازد و پایه مطالعات بعدی قرار گیرد.

 

 

9-5- مطالعه راهکارهای پیشنهادی در مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها

در اینجا به در نظر داشتن راهکارهای مطرح شده، به مطالعه ارتفاع پذیری ساختمانها در صورت اجرای راهکارهای فوق در چند نمونه مثالی- عملی می پردازیم تا افزایش ارتفاع به صورت دقیق تر مطالعه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد