عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیتها و معضلات پژوهش

  • پژوهش حاضر مانند تحقیقاتی می باشد که حوزه فعالیت در آن مخصوصا” در ایران، بسیار نادر می باشد. اگر چه مطالعاتی در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی به ویژه مقوله تراکم ساختمانی انجام شده می باشد، اما در زمینه موضوع سایه اندازی و ارتباط آن با جایگاه خورشید در عرض جغرافیایی خاص صورت نپذیرفته می باشد. پس در طی انجام مراحل مختلف، عدم دسترسی به یک نمونه موردی در ارتباط با موضوع، باعث گردید که محقق برای رسیدن به فرایند کنونی پژوهش، فرایندهای دیگری را امتحان کرده و بعد از عدم رسیدن به نتایج مطلوب و عدم مطابقت آن با هدف خاص محقق، به فرایندهای دیگری بپردازد که در نتیجه آن پژوهش حاضر به ثمر رسید.
  • با در نظر داشتن نو بودن موضوع پژوهش و تازگی در نظر داشتن ضوابط مطرح شده در ارتفاع پذیری و سایه اندازی ساختمانها، مشکل دیگر پژوهش حاضر را می توان عدم دسترسی به منابع معتبر دانست. بعضی ار مباحث مطرح شده برای بسیاری از متخصصین رشته ها تازگی داشت و از تجربه خاصی برای بعضی از موضوعات مطرح شده بهره نداشتند.
  • از دیگر معضلات و محدودیتهای پژوهش حاضر و به گونه کلی تحقیقات دانشجویی را می توان، عدم همکاری مسولین محترم سازمانهای مختلف جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی می توان مطرح نمود.

 

با در نظر داشتن چند رشته ای بودن موضوع پژوهش ( ارتباط موضوع پژوهش با رشته های جغرافیا، شهرسازی ) محدودیت مطرح دیگر برقراری ارتباط میان این رشته ها بود که با مطرح شدن مقوله هایی همچون جایگاه خورشید در عرض جغرافیایی اصفهان مقوله سایه اندازی و ارتفاع پذیری ساختمانها که یک موضوع مطرح در شهرسازی می باشد، محدودیت و معضل را حل نمود به طوریکه پژوهش حاضر بتواند نتیجه ای مناسب در برنامه ریزی شهری به بار آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد