اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارائه راهکارهای پیشنهادی مرتبط با موضوع پژوهش

در اینجا با در نظر داشتن مطالب ارائه شده و محدود و بسته اقدام کردن ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد این قوانین جهت تحقق امر توسعه پایدار شهری پرداخته می گردد. این راهکارها را می توان جهت تسریع در عملکرد بهسازی و نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری که با معضلات متعددی روبروست، و مجموع معضلات باعث عدم سرمایه گذاری مالکین در این بافت ها گردیده می باشد، اجرا نمود تا مالکین ترغیب به ساخت و ساز شوند.

 1. تغییر نسبت طول به عرض
 2. اضافه کردن ارتفاع پیلوت یا زیرزمین به ارتفاع ساخت قطعه جنوبی
 3. اضافه کردن ارتفاع پنجره به ارتفاع ساخت قطعه جنوبی
 4. اضافه کردن اندازه عقب نشینی جبهه شمالی به ارتفاع بنا (تغییر در نحوه استقرار بنا در قطعه )
 5. تغییر و اصلاح ضابطه ارتفاع پذیری40% طول پلاک شمالی به رعایت 40 % طول خود همان پلاک
 6. تغییر در استانداردهای ساعات نیاز به بهره مندی از نور خورشید

 

9-4-1- تغییر نسبت طول به عرض

اولین راهکار مطرح، با در نظر داشتن مطالب ارائه شده در فصل پیش افزایش نسبت طول به عرض قطعه می باشد. می توان با افزودن نسبت طول به عرض در یک قطعه، بر ارتفاع قطعه جنوبی آن افزود زیرا مطابق با مقررات، ارتفاع یک ساختمان برابر با 40 درصد طول پلاک شمالی آن ( صرفه نظر از عرض معابر ) می باشد ؛ پس افزایش طول به عرض قطعه بر ارتفاع ساخت تاثیر می گذارد.

در مثال واره های 4 و 5 و 6 که در فصل پیش مطالعه گشت، ارتفاع پذیری قطعات جنوبی که پلاک شمالی آنها دارای نسبت طول به عرض 3 به 1  می باشند، بیشتر می باشد. زمانی که نسبت طول به عرض به 3 به 1 ( 25 × 8 ) تغییر داده گردید،  یعنی طول قطعه نسبت به عرض آن بیشتر گردد، ارتفاع ساخت و ساز در قطعات جنوبی با همان مساحت 200 مترمربع افزایش پیدا نمود  زیرا 40 % طول پلاک شمالی در طول 20 متر 8 متر و در طول 25 متر، 10 متر می باشد. این راهکار را می توان در هنگام آماده سازی زمین در نظر داشت و کوشش نمود طول قطعات را نسبت به عرض آنها افزایش داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 5. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه