اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی کالبدی ساخت مسکن

یکی دیگراز عواملی که بر نحوه ارتفاع پذیری ساختمانها تاثیر گذار می باشد الگوی کالبدی ساخت مسکن می باشد که بر نحوه قطعه بندی تاثیر گذار می باشد. الگوی مسکن از عوامل و شاخص های دیگری تاثیر می پذیرد. با در نظر داشتن تقاضا و نیاز حاصل از افزایش جمعیت در شهرها، الگوی ساخت کالبدی مسکن از تک واحدی به آپارتمانی و سپس به بلندمرتبه سازی تغییر می کند. مسکن شهری از نظر نوع، تراکم و تعداد طبقات و همچنین تعداد خانوار، به چند دسته طبقه بندی می گردد. اما به گونه کلی از نظر اجتماعی و جمعیتی مسکن شهری، به دو دسته تک خانواری و چند خانواری قابل تقسیم می باشد. گونه های واحدهای مسکونی دو دسته تک خانواری وچند خانواری به صورت زیر قابل ارائه  می باشد :

  1. تک خانواری
  • تک خانواری مستقل
  • تک خانواری نیمه مستقل
  1. چند خانواری
  • آپارتمان
  • مجتمع مسکونی

برج ( شوئنوئر 1995 ).

در جدول شماره 3-1 مزایا و معایب گونه های مختلف واحدهای مسکونی اظهار شده می باشد.

همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری درمصوبه مورخ 14/2/1371 خود، الگوهای ساخت مسکن را در سه دسته ارائه نموده می باشد که شامل : الگوی ساخت و ساز تک واحدی، الگوی ساخت و ساز مجتمع آپارتمانی و الگوی ساخت و ساز چندخانواری می باشد. البته تقسیمات جزیی تری نیز می توان از گونه های ساختمانی ارائه نمود؛  به گونه مثال، واحدهای مسکونی تک خانواری (واحدهای مسکونی باز، واحدهای مسکونی دوبلکس، واحدهای مسکونی ردیفی )، واحد های مسکونی چند خانواری ( آپارتمانهای بلند مرتبه با بیش از 8 طبقه و برجها، واحدهای آپارتمانی متوسط و کوتاه )( عزیزی، 1382 : 83 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه