اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های اقتصادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات توسعه شهری رونق اقتصادی شهررا افزایش می دهد. در مباحث اقتصادی می توان بر موارد زیر در توسعه پایدار شهری تاکید نمود :

 1. بودجه مدیریت شهری
 2. توزیع درآمد در بین طبقات اجتماع و درآمد سرانه شهروندان.
 3. اندازه رشد تورم
 4. اندازه سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی و نیروهای متخصص
 5. تولید ناخالص داخلی
 6. تعداد پروژه های عمرانی در حال اجرا، اجراشده و عقب مانده طی دوره.
 7. پراکندگی فعالیت های اقتصادی به تفکیک خدماتی، تولیدی، صنعتی و بازرگانی و … ( همان، 60 و 61 )

2-2-2-4- شاخص فناوری

در کشورهای در حال توسعه فن آوری اطلاعات در مدیریت توسعه شهری موضوعی نسبتا” جدید و ناشناخته می باشد. تولید، پردازش و توزیع اطلاعات، یکی از معضلات اساسی برنامه ریزان و مدیریت توسعه شهری می باشد. زیرا در این فرایند برای شناخت وضع موجود شهرها، بیشتر سرمایه و نیروی انسانی صرف گردآوری اطلاعات آشفته، پراکنده و ناهماهنگ می گردد. در فرایند تصمیم گیری درمورد شهر بایستی اطلاعات اصلی درمورد زمین، املاک، زیرساخت ها و وضعیت زیست محیطی شهر و دسترسی وجود داشته باشد. ( همان، 61 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه