عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص زیست محیطی

شهر به عنوان یک واحد اکولوژیکی ارتباط دقیق میان بشر و محیط را در خود نهفته دارد که در آن تحت تاثیر عواملی زیرا زمان و مکان قرار می گیرد به طوری که در جوامعی که با محدودیت های محیطی و تکنولوژیکی، غلبه طبیعت بر بشر بیشتر بوده می باشد و همین گونه بالعکس هرچند در جامعه ایده آل ارتباط میان بشر و محیط بایستی طوری باشد که هیچ یک مقهور دیگری نباشد و این امر مورد توجه توسعه پایدار نیز می باشد.

هرچند که پیشرفت های تکنولوژیکی به بشر این اجازه را داده که بتواند محیط طبیعی را به نفع خود به کار گیرد و این امر سبب پیامدهای ناگوار زیست محیطی گردیده می باشد، از طرف دیگر خود طبیعت نیز در ایجاد عدم تعادل اکولوژیکی بی تأثیر نیست، اما آن چیز که که در این مبحث مورد توجه ماست بیشتر عملکرد بشر می باشد که در شهرها خطرات زیست محیطی را به وجود آورده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجمع و تمرکز بیش از حد بشر در بعضی نقاط شهرهای بزرگ سبب مصرف شدید منابع آن منطقه گردیده و موجب جذب سایر منابع بسوی خود او گردیده می باشد. زیرا که شهر برای پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان مجبور به بهره گیری منابع در حجم بسیار زیاد می باشد. مهم تریم این نیازها را اگر به صورت داده های اصلی ذکر کنیم عبارت از انرژی، غذا و آب می باشد. بهره گیری بیش از این داده ها در نقاط شهری ستانده هایی را به عنوان اثرات زیست محیطی به صورت تغییراتی در آب و هوا، آلودگی گرمایی، آلودگی آب، آلودگی صوتی، خاک و هوا و … را بر جای خواهد گذاشت ( همان، 61 و 62 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد