اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه بافتهای شهری

مقصود از بافت، گستره ای هم پیوند می باشد که از بناها، راه ها، مجموع ها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در گونه شناسی بافت های شهری بایستی از چندین بافت در ساختار کالبدی شهر ها نام بردکه تنها بافتی که دستاورد های قرن ها معماری وشهرسازی ایران را در خود جای داده بافت تاریخی می باشد ( حائری،1368 : 17 و 18). این بافت ها با یکدیگر روابط متقابل دارند و نوعی تقسیم عملکردی را پذیرفته اند. تمرکز تجاری خدماتی شهر در بافت های تاریخی و قدیمی جای گرفته بافتهای جدید و حومه ای و ناپیوسته بیشتر مسکونی وصنعتی شده اند (حائری، 1368 : 21).

بافت کهنه، فرسوده و نابسامان شهری که درهسته مرکزی یا لایه های میانی شهرها واقعند و نیازمند دخالت و ساماندهی هستند به لحاظ ویژگیهای فضایی، کالبدی و ارزشی، همسان نبوده و شامل بافت تاریخی، بافت قدیم، بافت پیرامونی یا بافت های با اسکان غیر رسمی و بافت فرسوده می گردد.

2-3-1-  بافت تاریخی

ابنیه و فضایی که قبل از1300 هجری شمسی شکل گرفته و به ثبت آثارملی رسیده یا قابلیت ثبت شدن را دارا می باشند (مانند مجموعه میدان تأثیر جهان و پیرامون آن) تماماً واجد ارزش فرهنگی تاریخی هستند. در ارتباط با اینگونه بافت ها، ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ملاک اقدام خواهد بود.

2-3- 2-بافت قدیم

آن بخش از بافت های شهری را شامل می گردد که قبل از1300 شکل گرفته ولکین به دلیل فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی، استحکام وخدمات و زیرساختهای شهری علیرغم برخورداری از ارزشهای هویتی از منزلت مکانی و سکونتی پایین برخوردارند.

مداخله دراینگونه بافتها با سایر بافت های شهری متفاوت بوده و اقدامات از نوع بهسازی، روانبخشی و نوسازی خواهد بودکه در قالب طرحهای ویژه به اجرا درخواهند آمد. (http://udro.org.ir ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه