اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  بافت های شهری(فاقد میراث شهری)

بافت های شهری (فاقد میراث شهری ) بافت هایی هستند که در محدوده قانونی قرار دارند، دارای مالکیت رسمی وقانونی اند. اما ازنظر برخورداری از ایمنی، استحکام وخدمات شهری دچار کمبود هستند.

2-3-4-3-  بافت های حاشیه ای (سکونتگاههای غیررسمی )

بافت های حاشیه ای (سکونتگاههای غیررسمی )، بافتهایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و کلان شهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفته اند. ساکنین این بافت ها را گروه های کم درآمد و مهاجران روستایی وتهیدست شهری تشکیل می دهند. این بافت های خودرو که با سرعت ساخته شده اند، فاقد ایمنی، استحکام، امنیت اجتماعی، خدمات و زیرساخت های شهری می باشند( حبیبی و دیگران،1386 : 62).

 

2-3-5- ویژگی عمومی بافتهای فرسوده

معیار اساسی برای شناسایی و تشخیص این گونه بافتها به تبیین ذیل می باشد :

2-3-5- 1-  عمر ابنیه

ساختمان های موجود در این گونه بافتها اکثراً‌ قدیمی می باشد یا فاقد رعایت استانداردهای بودن آنها از ظاهر ساختمان قابل تشخیص می باشد. ابنیه این بافتها اکثراً تاب مقاومت درمقابل زلزله ای با شدت متوسط را ندارد. بیشتر این ساختمانها دارای قدمتی بیش از 50 سال می باشد.

2-3-5- 2-  دانه بندی و تعداد طبقات

ابنیه مسکونی واقع دراینگونه بافتها اکثراُ ریز دانه بوده واکثر آنها یک یا دو طبقه هستنتد. مساحت عرصه این گونه بناها کمتراز 200 مترمربع می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه