عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیلوت : قسمتی از ساختمان هم  سطح گذر که  بصورت فضائی شامل  ستونها و بدون دیوارهای جدا کننده بوده  و فاصله زیر سقف آن از  گذر 02/2 الی 2/5 متر باشد.

حیاط خلوت : فضاهای غیرمسقف یا با سقف شفاف که بیرون سایر فضاهای ساختمان قرارگیرد و از  آن برای نورگیر و تهویه بهره گیری گردد.

فضای آزاد (حیاط) : سطحی از قطعه مالکیت که درآن هیچگونه ساختمانی احداث نشده و فقط برای درختکاری، گلکاری، استخر، حوض، آب نما، ایوان غیر مسقف و سایر بهره گیری های محوطه سازی تخصیص داده شده  باشد.

پاسیو : فضای غیر مسقف یا با سقف شفاف که بین سایر فضاهای ساختمان قرار گیرد واز آن برای نورگیری و تهویه بهره گیری گردد.

واحد مسکونی : مجموعه  فضاهائی  که برای سکونت یک خانوار در نظر گرفته شده و دارای ورودی مستقل بوده و قسمتی از آن به  آشپزخانه، سرویس اختصاص یابد.

شهر قدیم : محدوده تقریبی اصفهان در اوان صنعتی شدن آن که محوطه محصور بین خیابانهای سروش،مدرس، ادامه مدرس، رباط، خرم، خیام، وحید، کشاورز، دانشگاه، سعادت آباد، سجاد و بزرگمهررا در بر می گیرد( رجوع به شکل شماره 6-2 ).

منطقه تاریخی : محوطه ای می باشد که  محدوده آن در تاریخ 23/8/67  به  تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران  رسیده می باشد( رجوع به شکل شماره 6-2 ).

6-3-4- ضوابط و مقررات عمومی

ضوابط و مقررات عمومی طرح تفصیلی شهر اصفهان شامل 6 دسته ضوابط و مقررات می گردند. این ضوابط و مقررات شامل ضوابط و مقررات 1- تفکیک و تجمیع، 2- مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها، 3- گذرها، پارکینگ و پخ ها، 4- محاسبه سطح زیربنا، 5-  تاسیسات و 6- سایر ضوابط و مقررات عمومی می باشد. از میان این دسته، ضوابط و مقررات مربوط به مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها در پژوهش حاضر مورد مطالعه و تاکید می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه