عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شناخت شهرهابه عنوان عالی ترین واحد های مسکونی بشری برای انسانها به خصوص ساکنین آنها امری ضروری بوده وبا در نظر داشتن اینکه اکنون شهرنشینی به علل گوناگون با معضلات بسیاری روبه رو گردیده می باشد، شناخت آنها جهت برنامه ریزی جوامع شهری امری ضروری می نماید. تحولات اجتماعی و اقتصادی ناشی از توسعه روزافزون، ایجاب می نماید که همه پژوهندگان علوم انسانی با دقت بیشتری به جنبه های مختلف شهر گرایی توجه نموده وبررسی این مسایل را سر فصل مطالعات وتحقیقات خود قرار دهند زیرا بدون شناخت شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه، نمی توان به برنامه ریزی متناسب با محورهای توسعه پایدار پرداخت. بر این اساس این فصل به مطالعه جنبه های جمعیتی و جغرافیایی  مرتبط با موضوع این رساله  می پردازد .سپس در ادامه عناصر جغرافیایی موثر بر تعیین ضوابط ارتفاعی در شهر اصفهان مشخص می گردد. در نهایت در این فصل طرح های توسعه شهری در اصفهان معرفی می شوند.

 

     7-2- معرفی اجمالی شهر اصفهان

اصفهان شهری می باشد که در طول تاریخ پیوسته مورد توجه سیاست مداران ومدیران مملکت بوده می باشد ویکی از شهر های قدیم ومعتبر ایران می باشد که از دیر باز دارای اهمیت سیاسی واقتصادی وفرهنگی بوده می باشد. شهراصفهان مرکز پنجمین استان بزرگ ایران می باشد که دارای وسعتی حدود 106993 کیلو متر مربع  می باشد ( شفقی، 1385 : 89 ). این شهر در طول تاریخ سه بار به عنوان مرکز حکومتی (آل بویه، سلاجقه، صفویه ) انتخاب شده می باشد. به همین دلیل آثار باستانی بی شماری در این شهر از ادوار گذشته تاریخ به یادگار مانده می باشد که بر اهمیت تاریخی این شهر افزوده می باشد ( همان :ص 89).

7 -2-1  جایگاه جغرافیایی شهر اصفهان

شهر اصفهان در طول جغرافیایی 51 درجه و39 دقیقه و 40 ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ  واقع شده  و عرض آن از خط استوا 32 درجه و38 دقیقه و40  ثانیه  شمالی می باشد. اصفهان در جنوب تهران و در فاصله 425 کیلومتر آن قرار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     این شهر از شمال به شهرستانهای  اردستان، برخوار ومیمه، از جنوب به شهرستان قمشه (شهررضا)، از شرق به نائین واستان یزد واز غرب به نجف آباد،خمینی شهر،فلاورجان  محدود می گردد .این شهرستان دارای 6 بخش به نام های مرکزی، کوهپایه، جرقویه سفلی، جرقویه علیا، جلگه بن رود و 8 نقطه شهری و 19 دهستان می باشد. نقشه شماره 7-1 شهرستانهای موجود در استان اصفهان و جایگاه شهر اصفهان در این استان را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه