اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

توپوگرافی شهر اصفهان

ارتفاع شهر اصفهان از سطح عمومی‌دریا در نقاط مختلف آن متفاوت می باشد، بطوری‌که در سواحل رودخانه زاینده‌رود 1550 متر و در مناطق مرتفع شهر تا 1650 متر می‌رسد و ارتفاع بافت‌های قدیمی‌شهر اصفهان به‌گونه متوسط 1585 متر از سطح دریاها ارتفاع دارد‌. مرتفع‌ترین نقطه شهر، کوی امیرحمزه، هزارجریب و کوی‌سپاهان با 1650 متر و کم‌ارتفاع‌ترین نقطه شهری در جنوب‌شرقی یعنی در خیابان آبشار، حوالی پل شهرستان با ارتفاع 1550 متر‌قرار دارند‌.

منطقه ای که شهر اصفهان بر روی آن بنا شده، به نام دشت اصفهان اطلاق می گردد که از زمینهای صاف با رسوبات آبرفتی تشکیل شده و بندرت بین آنها طبقات دگرگونی نظاره می گردد.

این دشت به واسطه آب زاینده‌رود از حاصل‌خیزترین جلگه‌های فلات مرکزی ایران به شمار می رود که در نتیجه رسوب گذاری دوران چهارم زمین شناسی به وجود آمده می باشد و در یک فرو رفتگی طویل و ممتدی قرار دارد که از اصفهان تا سیرجان گسترش آن را می‌بینیم‌. این محل فرو رفته پست، دارای جهتی شمال غربی ـ جنوب شرقی داشته، بطوریکه در شمالی‌ترین نقطه آن شهر اصفهان و در جنوبی‌ترین قسمت آن شهر سیرجان واقع شده می باشد‌. طول این حوضه فرو رفته 700 کیلومتر و عرض آن 150 تا 250 کیلومتر برآورد شده می باشد و در دامنه‌های شرقی زاگرس و کوه‌های مرکزی ایران قرار دارد، در واقع دشت اصفهان تنها از جنوب شرقی به مناطق پست جلگه‌ای راه دارد، در حالی که تمام جهات دیگر آن را ارتفاعات قابل توجهی احاطه کرده می باشد‌ ( شفقی، 1381 : 7).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد