اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اصفهان علاوه بر دارا بودن بافتهای باارزش و تعداد بی شماری بناهای تاریخی، که بعضی از آنها جزئ انگشت شمار آثار با ارزش تاریخ معماری جهان می باشند، از نظر زیبایی عملکرد، صلابت و استواری استخوان بندی شهری نیز برجسته ترین شهر ایران  و جزئ معدود شهرهای دنیاست. قوام و استواری این استخوان بندی، که پایه آن اکثرا” در دوره صفوی و حدود 400 سال پیش ریخته شده می باشد، به آن حداست که این شهر علیرغم بی توجهی بسیاری که به آن ( زیرا دیگر شهرهای ایران ) در زمینه شهرسازی و معماری شده، توانسته می باشد همچنان استخوان بندی قدیم  خود را حفظ کند و خلاف دیگر شهرهای بزرگ ایران که در اثر ازدیاد جمعیت قدیم آنها متلاشی و یا دگرگون شده، اصفهان توانسته می باشد شهر میلیونی فعلی را بر استخوان بندی سازمان شهری قدیم خود باقی و استوار نگه دارد.

در حال حاضر، دراین شهر بازار به عنوان اصلی ترین استخوانبندی مطرح می باشد. ساختار اصلی شهر اصفهان بر محور بازار استوار بوده و قلب تپنده شهر را ساخته می باشد و زندگی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی را به عهده دارد و با شبکه ای از دسترسیهای بسیار منظم تمام عناصر شهری را به نحوی در بر گرفته می باشد (  شفقی، 1385 : 112 ).

میدان شهر، مسجد جامع و کاخ سلطان به عنوان سه عنصر مهم دیگر نمادهای قدرت اقتصاد، مذهب و سیاست نیز در امتداد محور بازار، درست در مرکز آن استقرار یافته می باشد. انتهای خطوط مواصلاتی بازار نیز اغلب دروازه های شهر بوده می باشد که دسترسی به نواحی خارج از شهر را میسر می ساخته می باشد.

از ساختارهای بسیار مهم شهر اصفهان بایستی به ایجاد چهارباغ و تأثیر آن در توسعه این شهر تصریح نمود که در آغاز به عنوان تفرجگاه شهری و بعدا” به عنوان محور  توسعه شهری بکار رفته می باشد. از محورهای دیگر توسعه شهر، ایجاد باغ و شهرک فرح آباد و باغ هزارجریب می توان نام برد که توسعه را در محور جنوب غربی و غرب مقدور ساخت.

” در طرح توسعه شهر اصفهان سه محور اصلی مورد توجه می باشد :

  1. محور بازار که استخوانبندی قدیمی شهر بوده و توسعه شهر تا عصر شاه عباس اول در پیرامون آن صورت گرفته  می باشد که جنوبی ترین قسمت آن به تخت فولاد منتهی می گردید.
  2. محور چهارباغ که از زمان شاه عباس اول پدید آمده و شهر را به طرف جنوب زاینده رود توسعه داده می باشد که در جنوبی ترین قسمت آن باغ هزارجریب قرار داشته می باشد.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سومین محور توسعه که در اواخر عصر صفویه  ایجاد گردیده، مرکز شهر را از طریق چهارباغ، عباس آباد، لبنان و پل مارنان به فرح آباد وصل می کرده می باشد” ( همان : 115 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه