عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح های توسعه شهری در اصفهان

برای شهر اصفهان تاکنون طرح های مختلف توسعه شهری تهیه گردیده می باشد. اولین برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری اصفهان، مربوط به صدها سال قبل بوده که مهمترین و تأثیرگذارترین آنها، در دوره صفویه بود که اوج تکامل شهرسازی در ایران، به شمار می رود و نهایتاً موجب ایجاد و شکل‌گیری ” مکتب شهرسازی اصفهان” گردید.

از زمان تدوین نخستین طرح کالبدی (به مفهوم جدید آن ) برای شهر اصفهان حدود پنجاه سال گذشته می باشد. در این مدت سه طرح جامع مصوب، دو طرح تفصیلی و یک طرح منطقه ای برای شهر و منطقه اصفهان تهیه شده اند که هریک بنا به رویکرد و ویژگی هایش و به مقتضای  زمان تهیه و اجرا، تاثیرات خود را بر انتظام کالبدی شهر اصفهان و بافتهای فرسوده و غیر فرسوده آن بر جای نهاده می باشد( خلیفه سلطانی، 1385 : 56)

طرح های توسعه شهر اصفهان عبارتند از طرح جامع کوکس( 1338 ه.ش )، طرح جامع ارگانیک (1348)، طرح تفصیلی ارگانیک( 1354)،طرح تجدید نظر در طرح جامع ارگانیک(1367)،طرح تفصیلی طرح تجدید نظر (1372)، طرح جامع منطقه اصفهان (1367). از سال 1379 نیز تهیه نخستین طرح تفصیلی به کارفرمایی شهرداری اصفهان – به جای وزارت مسکن و شهرسازی- و مشارکت چندین مهندسین مشاور آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در خطوط بعدی به مطالعه این طرح ها و تأثیر آنها در بافتهای فرسوده پرداخته می گردد :

7-7-1- طرح های جامع کوکس (1338 ه.ش )

اولین طرح توسعه شهری اصفهان در سال 1337 توسط دفتر فنی وزارت کشور و از طریق مشاور آلمانی بنام کوکس، تهیه گردید که شامل 40 طرح و نقشه بود. .طرح جامع کوکس به عنوان نقطه عطفی در نحوه مداخله دربافت شهر وارائه دهنده نخستین برنامه سیستماتیک سازماندهی کاربری زمین برای شهر اصفهان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. هدف ازاین پروژه بهبود مدیریت اجرایی و روش های عملیاتی برای اصلاح تشکیلات شهرداری ها در شهرهای سراسر کشور وایجاد یک مرکز آموزشی برای پرسنل شهرداری بود. یکی از حوزه های اصلی آموزش وتوسعه مربوط به برنامه ریزی شهری میباشد (خلیفه سلطانی،   1385 : 56 ).

درگزارش طرح آمده که تراکم درداخل بافت تاریخی که قسمتی از محدوده منطقه یک را نیز دربرمیگرفت به 300 نفر در هکتار می رسد که خود نشان دهنده وضعیت بسیار فعال و پویای بافت بود. همچنین درعین حال بخش اعظم آن سالم ودست نخورده باقی مانده می باشد. پس مهندسان مشاور کوکس در ارتباط با برخورد و ساماندهی بافت تاریخی و قدیمی جایگاه استثنایی داشته و به خوبی میتوانسته اند طرحی ارائه دهند که بافت شهری را به بهترین نحو حفظ کند . مطالعه طرح درسالهای بعدآشکارا نشان داد که بافت شهر و ارزش های آن توجه کافی ندارد (ذبیحی، 1388 : 85 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه