مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معرفی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با دو کاربری اصلی ایجاد شده اند:

الف – پایگاه های ویژه

مقصود از پایگاه ویژه، پایگاهی می باشد که صرفاً با کارکردهای اختصاصی مدیریت بحران احداث شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ب- پایگاه های چند منظوره

مقصود از پایگاه چند منظوره پایگاهی می باشد که دو کارکرد مدیریت بحران – در زمان بحران- و کارکرد معمولی در زمان عادی برای آنها در نظر گرفته شده می باشد (سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،1385 :9).

تجهیزات و پایگاه های مدیریت بحران نظیر ایستگاه های آتش نشانی، درمانگاه، بیمارستان، مرکز اورژانس، جایگاه پلیس، داروخانه، باشگاه ورزشی، کاربری های آموزشی و مرکز حلال احمر از اهم پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران می باشند. این نوع تجهیزات هم به عنوان موضوع آسیب پذیری خودشان از مخاطرات و هم به عنوان عامل بسیار مهم در فرآیند مدیریت بحران، مکان یابی آنها اهمیت دارد. در خدمات رسانی به بیماران و انتقال بیماران به مراکز امداد و نجات و کاهش خسارات مالی و جانی در هنگام بحران دو عامل: 1- زمان( معیار عملکردی ) و 2- فاصله از مرکز( معیار مکانی ) می بایستی به عنوان مهم ترین عوامل کارایی مناسب و مطلوب راه‌ها و مسیرها مورد توجه قرار گیرند (قائدرحمتی و حاج نبیان، 1390: 14).

شناسایی معیارهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

برای تعیین مکان و جایگاه بهینه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران بایستی معیارها و شرایطی تعریف گردد تا در فرآیند مکانیابی، جایگاه این پایگاه ها در بهترین محل و با بالاترین

کارایی انتخاب گردد.

بر این اساس در این پژوهش برای مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران از معیارها و زیرمعیارهایی که در جدول زیر آورده شده می باشد بهره گیری شده می باشد. خاطر نشان می گردد که این معیارها با در نظر داشتن اصول و ضوابطی که در  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران آورده شده می باشد، و همچنین با نظر کارشناسان مربوطه، انتخاب شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه