مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

حدود و وسعت سمیرم

شهرستان سمیرم با مساحت 5224کیلومترمربع در جنوب غربی استان اصفهان با مختصات جغرافیایی 51 درجه و17 دقیقه تا 3 دقیقه طول شرقی و30 درجه و42 دقیقه تا 31 درجه و51 دقیقه عرض شمالی و با ارتفاع متوسط 2400متر ازدریا، بین چهار استان اصفهان، چهار محال بختیاری،کهگیلویه وبویر احمد و فارس واقع شده می باشد از شمال به شهرضا، از شرق به آباده و اقلید فارس، از جنوب غربی وغرب با مرز طبیعی رشته کوه های دنا با استان کهگیلویه وبویر احمد، از غرب به بروجن ولردگان (چهار محال وبختیاری )محدود می گردد. فاصله مرکز شهرستان تا اصفهان 150 وتا تهران 435کیلومتر می باشد.

این شهرستان 9/4در صد مساحت و65/1در صد جمعیت استان اصفهان را شامل می گردد .از نظر جایگاه قرار‌گیری در حاشیه جنوب شرقی رشته کوه های زاگرس قرار گرفته به طوری که رشته کوههای دنا به صورت حصاری در غرب وجنوب غربی آن کشیده شده می باشد(بیات،215:1367).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-6-3 ویژگی های جغرافیای انسانی

3-6- 3-1 جغرافیای تاریخی

3-6-3-1-1 پیشینه تاریخی

پدیده های جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی در طول زمان شکل گرفته می باشد و  با گذر زمان تکامل یافته و با بهره گیری از پیشینه خود راه به سوی آینده می گشاید. تمام حوادث تاریخی در یک بستر جغرافیایی و بهینه‌ای از سرزمین ها رخ می نمایند و طبیعت و بشر در کنار هم و در ارتباط با یکدیگر ویژگی های جغرافیای تاریخی راتشکیل می دهند و چه بسیارند عوامل طبیعی و جغرافیایی که خود منشاء تحولات و حوادث تاریخی می‌گردند و در این بین شاید شهرستان سمیرم الگویی نمونه از این ارتباط متقابل باشد زیرا که طبیعت کوهستانی و سردسیر، محصور بودن و ارتباط ضعیف با نواحی مجاور، حضور اقوام و قبایل مختلف در منطقه، غلبه طبیعت بر بشر و حد فاصل قرار گرفتن بین جنوب و مرکز و شمال ایران مجموعه عواملی بوده اند تا سمیرم را در گذر زمان منزوی، ناشناخته، بکر و محدود نگه دارند. اما علی رغم همه محدودیت ها و تنگناهای طبیعی و انسانی این سرزمین در دامنه های دنا و به بلندای عمر آن ریشه داشته و سابقه های تاریخی از خود به جای گذاشته می باشد(آقایی،30:1386).

سمیرم دارای پیشینه تاریخی دیرینه ای می باشد در مورد مسایل تاریخی و سابقه آن کم وبیش در منابع و آثار مکتوب مطالبی پیدا نمود می گردد که دلایلی بر تأثیر مؤثر و فعال سمیرم در سنوات گذشته دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه