عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

خطر

خطر منبعی می باشد که توانایی آسیب به افراد، خسارت به اموال و یا محیط زیست را دارد ( والث، 1379: 80). خطر عبارت می باشد از جریان یا واقعه ای که به گونه بالقوه، توان ایجاد خسارت را دراد، یعنی منبع خطر  (اسمیت، 1996: 5). در این پژوهش خطر را زلزله معرفی کرده ایم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

خطر طبیعی، پدیده ای طبیعی می باشد که در محدودۀ سکونت بشر اتفاق افتاده، زندگی او را مورد تهدید قرار می دهد و ممکن می باشد باعث وقوع بلایایی گردد. این قبیل خطرات به علل زیست شناختی، آب و هواشناختی، یا فرآیندهایی همانند این، در محیط طبیعی به وجود می آیند (زنگی آبادی و دیگران، 1391: 27).

 

2-2-3 بحران

بحران حادثه ای می باشد که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به گونه ناگهانی به وجود می آید. مشقت و سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق العاده دارد.

طبق تعریف سازمان بهداشت، بحران عبارت می باشد از درهم ریختگی شدید زیست محیطی و روانی – اجتماعی که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتلا به آن می باشد (میرجلیلی،77:1388).

 

2-2-4 مدیریت بحران

مدیریت بحران فرایند عملکرد و برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی می باشد که با نظاره، تجزیه و تحلیل بحران‌ها، به صورت یکپارچه، جامع و متناسب با بهره گیری از ابزارهای موجود کوشش می کنند از بحران‌ها پیشگیری نمایند یا در صورت بروز آنها در جهت کاهش آثار، آمادگی لازم، امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی کوشش نمایند(میرجلیلی، 1388 :86). مدیریت بحران در برگیرندۀ عملیات و اقدامات پیوسته و پویاست و به گونه کلی بر اساس تابع کلاسیک مدیریت ( برنامه ریزی، ساماندهی، تشکیلات، رهبری و کنترل) در مواقع بحرانی استوار می باشد (پورمحمد وهوشمند مروستی، 1383: 13).

مدیریت بحران، نظام و سیستمی می باشد منسجم با بهره گیری از علوم، فن‌آوری، برنامه‌ریزی و مدیریت برای مقابله با حوادثی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از بشر‌ها، تخریب و آسیب‌دیدگی کلی به اموال مردم و مختل شدن و بر‌هم خوردن زندگی اجتماعی می شوند (رضایی و دیگران، 1390: 85).

 

2-2-5 واکنش بحران

عبارت می باشد از مجموعه عملیاتی که به وسیله مردم یا ساز مان های دولتی، خصوصی و مردمی پیش روی با بحران جهت تقلیل خسارات و ضایعات، نجات افراد، عادی سازی شرایط و بازگرداندن به حالت قبل از بحران انجام می گیرد (بیرودیان، 1385: 70).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه