مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

فعالیت‌هایی که به مقصود ارزیابی بحران انجام می گیرد عبارت اند از:

– جمع آوری اطلاعات

– تجزیه و تحلیل اطلاعات

– تفسیر و نتیجه گیری به همراه راهکارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری پیش روی بحران (میرجلیلی، 1388    :86-85).

برنامه ریزی در مدیریت بحران با برنامه ریزی های عادی متفاوت می باشد و معمولا کلیات آن از پیش تهیه گردیده و در زمان بحران به سرعت مرور، تکمیل و اجرا می گردد(میرجلیلی،1388 :87).

مدیریت جامع بحران برای بهره گیری گسترده از کلیه ی عوامل مؤثر در بهینه‌سازی اقدامات و کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها و مقابله هوشمندانه و برنامه محور با آن پدید آمده می باشد. به گونه کلی آن چیز که از مدیریت بحران انتظار می رود عبارت اند از:

1- پیش بینی و آمادگی برخورد با بحران به وسیله ی ارزیابی احتمال و آسیب پذیری

2- کاهش خسارات و ضایعات ناشی از سوانح، بحران ها و عوارض  و پیامدهای آن

3- خروج از حالت بحرانی و بازگرداندن وضعیت عادی نسبی و ارتباطات اولیه به منطقه ی بحران زده

4-        بازسازی، ترمیم و مقاوم سازی نسبت به مخاطرات و بحران ها (میرجلیلی،1388 :88).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-10 جنبه های اجتماعی و مشارکت در ریسک

یکی از اهداف توسعه ی پایدار پذیرفتن نظر جمع در گرفتن تصمیمات مهم می باشد. اگر در تصمیمات مهم و اساسی از نظر افراد ذینفع بهره گیری کنیم این عملیات پایدارتر، مؤثرتر و مورد پذیرش عام خواهد بود. بهره گیری از نظر دیگران یکی از پایه‌های اساسی در گرفتن تصمیمات می باشد. اگر چه تصمیمات ممکن می باشد بر اساس نکات علمی گرفته گردد، اما برای موفقیت بیشتر بایستی جنبه های اجتماعی یک تصمیم را در نظر گرفت. در مطالعه ریسک ها و بحران‌های محیط زیست بایستی همه‌ی اطلاعات را توجه کرد. نه تنها بایستی اطلاعات کمی، بلکه بایستی فاکتورهایی زیرا توجه فردی به خطرات، اعتماد و درستی خبرها و … را نیز مورد توجه قرار داد. محافظت از محیط زیست یک هدف اجتماعی می باشد پس مشارکت مردم و گروه های محافظ یک امر بدیهی می باشد (میرجلیلی،1388: 95).

به دنبال وقوع زلزله بم در جلسه ای اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران در تاریخ 15/10/1382 ساخت 120پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران پیشنهاد و تصویب گردید و در تاریخ 6/12/1382 دستور احداث پایگاه‌ها به تمامی مناطق 22 گانه شهرداری تهران ابلاغ گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه