مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص‌های مکان یابی

شاخص‌های مورد بهره گیری در مکان یابی نسبت به نوع کاربرد آنها متفاوت هستند. اما همه‌ی آنها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو می شوند. بهره گیری از این شاخص‌ها نیاز به داشتن اطلاعات صحیح و کامل از مکان دارد و دستیابی به اطلاعات نیازمند تحقیقات گسترده و جامعی می باشد که تنها پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارزیابی آنها، امکان تصمیم گیری مکانی هست (فخری، 15:1378).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-7-1 ماتریس سازگاری

کاربری‌هایی که در یک منطقه استقرار می یابند نباید موجب مزاحمت و مانع اجرای فعالیت‌های دیگر گردند.کاربری‌های همجوار بایستی با یکدیگر کاملا سازگار باشند. برای تعیین اندازه سازگاری و ناسازگاری بین دو کاربری بایستی مشخصات و نیازهای مختلف هریک را برای بجای آوردن فعالیت های عادی آن تعیین و سپس با مقایسه‌ این مشخصات موارد توافق و عدم توافق را مشخص نمود، زمینه‌های قابل مطالعه در این مورد عبارت اند از: اندازه و ابعاد زمین، شیب زمین و شبکه ارتباطی، تأسیسات و تجهیزات، کاربری های وابسته، کیفیت صدا، اندازه نور، بو دید و منظره.

همچنین نیازهای هر کاربری را بر اساس استانداردهای کمی و کیفی موجود تعیین وسپس آنها را با هم مقایسه می کنند و چنانچه مشخصان بدست آمده با یکدیگر مساوی یا نزدیک به هم باشند، سازگارند و در غیر اینصورت ممکن می باشد نسبتا ناسازگار یا کاملا ناسازگار باشند (بحرینی،1377 :193-191).

 

2-7-2 ماتریس ظرفیت

هر فعالیت شهری مقیاسی دارد، همچنان که ساختار یک شهر از نظر کالبدی سطوح مختلفی دارد و چنانکه دو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشند، هر کاربری عملکرد مناسبی خواهد داشت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد