عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماتریس وابستگی

گاهی اوقات فعالیت یک کاربری وابسته به فعالیت یا فعالیت‌های دیگر کاربری‌هاست.در این ماتریس اندازه وابستگی کاربری‌ها به یکدیگر و لزوم همجواری آنها مطالعه می گردد.

اما مطالب مهم در ارزیابی کاربری اراضی شهری ارتباط ی بین کاربری‌هاست، زیرا که در تأثیر و تأثر کاربری های شهری امکان دارد حوزه‌ی اقدام آنها با یکدیگر تداخل داشته باشد و پارامتر فاصله می تواند آثار آنها را کم کند، طوری که در کاربری‌های ناسازگار نسبت به هم بی تفاوت باشند.  مانند پالایشگاه و منطقه‌ی مسکونی که فاصله‌ی زیادی از هم دارند. به گونه کلی در ارزیابی برای دقت در این امر لازم می باشد یک کاربری که در جایگاه خاصی قرار گرفته با کاربری دیگر در جایگاه خاص خود مطالعه و ارزیابی گردد(بحرینی،1377 :199-198).

 

2-8 توابع GIS

2-8-1 توابع پیوستگی1

علامت مشخصه توابع پیوستگی این می باشد که در این نوع عملیات از توابعی بهره گیری می گردد که مقادیری را بر روی منطقه مورد مطالعه باهم جمع می کند یعنی آنها نیاز به آن دارند که یک یا چند مشخصه توصیفی ارزیابی و نتیجه کلی به صورت مرحله به مرحله حذف گردد. هر مرحله نشان دهنده یک حرکتی در فضا مثلا حرکت در یک قسمت 100 متری از یک خیابان می باشد. نتیجه کلی ممکن می باشد به صورت کمّی از قبیل، مجموع یکسری فواصل مکانی یا مجموع زمان سفر باشد و یا به صورت کیفی باشد مانند این مسأله که یک نقطه هنوز قابل نظاره می باشد یا خیر. پارامترهای اساسی مورد نیاز برای توابع پیوستگی عبارت اند از:

  • مشخصاتی درمورد چگونگی ارتباط متقابل عناصر فضایی با یکدیگر ( مثل جاده ها)
  • مجموعه قواعد برای تعیین حرکات مجاز در این روابط متقابل
  • یک واحد اندازه گیری

برای نمونه یک تابع پیوستگی را برای حرکت در خیابان‌های یک شهر در نظر بگیرید. برای تعریف چگونگی ارتباط عناصر فضایی با یکدیگر از یک نقشه خیابان‌های شهر می توان بهره گیری نمود. قواعد حرکت می تواند جهت حرکت در خیابان‌های یک‌طرفه و سرعت‌های مجاز باشد و واحد اندازه گیری هم می تواند فاصله باشد (اسمعیلی، 1381: 44).

رایج ترین انواع توابع پیوستگی عبارت اند از:

مجاورت، نزدیکی، شبکه، توابع انتشار، توابع جریان و توابع قابلیت دید (اسمعیلی،1381: 45).

1 Joinder Environs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد