مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

پلیگون های تیسن

پلیگون های تیسن تعریف کننده مناطق منحصر به فرد نفوذ یا تأثیر در اطراف مجموعه ای از نقاط می باشد (الماس پور، 1380: 27). پلیگون های تیسن برای پیش‌بینی مقادیر در نقاط اطراف یک نقطه نظاره مورد بهره گیری قرار می گیرند. این روش دارای محدودیت‌هایی می باشد، به عنوان مثال تقسیم بندی یک منطقه به پلیگون های تیسن کاملا وابسته به جایگاه نقاط نظاره می باشد و ربطی به چگونگی توزیع طبیعی پدیده مورد مطالعه ندارد و بالاخره اینکه در پلیگون‌های تیسن این مطلب در نظر گرفته نمی گردد که نقاط نزدیک‌ به یکدیگر شبیه‌تر از نقاط دور خواهند بود، یعنی فرضی که معمولا در تجزیه و تحلیل‌های جغرافیایی مناسب می باشد (اسمعیلی، 1381: 44).

 

2-9 کاربرد GIS در مدیریت بحران

 • مدل سازی برای تعیین نقاط آسیب پذیر و طریقه‌های آینده.
 • امکان آگاهی از اندازه وسعت تخریب ایجاد شده در شهرها.
 • مکان گزینی نقاط سکونتگاهی با در نظر گرفتن نوع خاصی از بلایای طبیعی.
 • تعیین نقاط مخاطره آمیز (سیل خیز، زلزله خیز و …).
 • تعیین الگوی توسعه فیزیکی شهر در ارتباط با جهات گسل.
 • ایجاد سیستم‌های پشتیبانی از تصمصم‌گیری‌های فضایی در هنگام بروز بحران و تهیه سناریوهای تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی.
 • تعیین الگوی توزیع مکانی کاربری‌های مختلف در ارتباط با مخاطرات طبیعی.
 • تجزیه و تحلیل و تعیین بهترین مسیر دسترسی به مراکز بحران زده.
 • توزیع فضایی مناسب خدمات فوریتی ( آتش نشانی، مراکز درمانی و …) در ارتباط با اندازه جمعیت مناطق مخاطره آمیز شهری.
 • ارزیابی تأثیرات مخاطرات محیطی پس از بحران و قبل از بحران.
 • تحلیل الگوهای توزیع و تراکم جمعیت در ارتباط با توزیع مکانی مناطق مخاطره آمیز (زنگی آبادی و دیگران، 1391: 156).

 

2-10 مکان گزینی به روش GIS

مکان گزینی به روش GIS طی مراحل زیر انجام می شود:

 • آغاز مجموعه ای از معیار‌ها برای انتخاب مکان تعریف می گردد.
 • معیار‌ها ارزش گذاری می شوند.
 • معیارها به لایه های موضوعی تبدیل می شوند.
 • با بهره گیری از توابع تحلیلی (حاشیه گذاری، برهم نهی) تعدادی مکان مناسب استخراج میشود.
 • مکان های استخراج، تحلیل و مطالعه می شوند و از بین آنها مناسبترین مکان انتخاب می گردد، گزینش مکان مناسب از بین تعدادی انتخاب مشابه می تواند با بهره گیری از روش های MCDM صورت پذیرد و بدین ترتیب در مرحله ی تعداد بدیل های موجود کاهش می یابد با تعیین یک ارزش آستانه برای معیارهای ارزیابی و محدود تر کردن آن در مراحل نهایی ارزیابی دقیقتر و سریعتر خواهد بود بویژه زمانی که بدیل ها خیلی زیاد شده باشند این روش سریعتر به نتیجه خواهد رسید(اسمعیلی، 1381: 49).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه