عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع آب و نحوهتأمین آن برای شهر

3-6-1-2- 1 آبهای زیر زمینی

به علت منابع عظیم آبی و گسترش لایه‌های آهک‌های کارستیک در محدوده شهرستان سمیرم منابع آب‌های زیر زمینی منطقه دارای آبدهی قابل توجهی می باشد. آب های زیر زمینی مورد بهره گیری در شهرستان سمیرم از چشمه ها، قنات ها و چاه های سطحی، نیمه عمیق و عمیق تأمین می گردد که مصارف آب شهری از این‌ موارد تأمین می گردد و مجموعاً حدود 8/158میلیون متر مکعب از تخلیه سالانه آن‌ها در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد.

 

 

3-6-1-2- 2 آبهای سطحی

منابع سطحی شهرستان سمیرم از دو حوضه آبریز رود خانه خرسان در مرکز و نیمه جنوبی و حوضه آبریز رودخانه ونک – سولکان در نیمه شمالی شهرستان تشکیل شده می باشد. این دو حوضه بخشی از سرشاخه های رود خانه کارون در شرق سلسله جبال زاگرس را تشکیل می دهند(طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 4).

 

3-6-1-3 توپوگرافی و ژئومورفولوژی شهرستان

منطقه سمیرم درحوضه رسوب گذاری زاگرس قرارگرفته و از نظر مورفولوژی دارای طریقه عمومی شمال غرب-جنوب شرق می باشد که تحت تأثیرتکتونیک زاگرس با همان طریقه قرار گرفته می باشد. برجستگی های مهم منطقه را اکثراً سنگ های آهکی کرتاسه، آسماری و گا هی نیز آهک های دوره ائوسن تشکیل داده اند. دشت های منطقه اکثراً رسوبا ت رود خانه ای، رسوبات دوران چهارم می باشند. بعضی از دشتهای بزرگ حوزه مانند دشت مهرگرد (وردشت) در ساختمان ناودیس واقع شده که سنگ کف آن از طبقات مارنی ویا شیلی کرتاسه تشکیل گردیده می باشد. به گونه کلی می توان ا ز نظر جغرا فیائی منطقه را به سه بخش تقسیم نمود:

  1. 1. ارتفاعات حو ضه های کو هستا نی
  2. 2. تپه ماهو رها و کو هپایه ها
  3. 3. د شت‌ها

ارتفاعات حوضه های کوهستانی خود به دو قسمت تقسیم می شوند:

ا لف) ا ر تفا عات جنوب و جنوب غربی منطقه: سلسله جبال دینار، ارتفاعات جنوب و جنوب غربی را تشکیل می‌دهد که مرتفع ترین قله آن دنا دارای 4444 متر ارتفاع از سطح دریا ست. ا ین ارتفاعات اکثرا صخره ساز با شیب زیاد بوده و به علت شرا یط آب و هوائی خاصی که دارند پوشیده از برف هستند که خود یکی ا ز عوامل مهم در فرسایش فیزیکی تشکیلات می با گردید .

ب‌) ارتفاعات شمالی و مرکزی منطقه : ارتفاعات شمال منطقه واکثراً آهک های دوران سوم به رنگ نخودی با ضخا مت متوسط و با فرسایش واریزه ای مشخص می شو ند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه