تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محدوده مورد مطالعه پژوهش مورد نظر جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران ومقطع زمانی از سال 2000 تا اکنون می باشد.

 

1-9-محدودیت ها و تنگناهای پژوهش

در هر تحقیقی محدودیت ها و تنگناهایی هست و این پژوهش نیز خالی از محدودیت نیستواز جمله محدودیت این پژوهش کمبود کتب فارسی درارتباط با ارمنستان می باشد ، که با کوشش و پشتکار این کمبودها مرتفع گردید.

 

1-10-اهداف کاربردی و بهره وران پژوهش

تحلیل موانع تحقق مناسبات ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان از اهداف کاربردی این پژوهش می باشد دستاوردهای این پایان نامه می تواند مورد توجه و بهره برداری سازمان ها و موسسات پژوهشی، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه قرار گیرد.

 

1-11- جنبه نوآوری پژوهش

پس از فروپاشی شوروری (سابق) وشروع رقابت ایران وترکیه در قفقاز ، ارمنستان به عنوان زایده ژئوپلتیک، مانع تحقق پان ترکیسم به عنوان تنها کشور همسایه شمالی ایران گردید. لذا ، این کشور می تواند تأثیر جمهوری اسلامی ایران را در قفقاز پر رنگ تر نماید. تحلیل این موضوع در جغرافیای سیاسی می تواند به عنوان یک ایده جدید ژئوپلیتیک تلقی گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تبیین تأثیر و جایگاه کشور ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران
  • تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط  دو کشور ایران و ارمنستان به مقصود رفع موانع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز.
  • تحلیل تأثیر فرصت ها در ایجاد همگرایی بین دو کشور و افزایش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه