تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

همگرایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سیاست بین الملل مفهوم همگرایی سیاسی از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. (دیوید میترانی) مانند نظریه پردازانی می باشد که در ارتباط با مفهوم همگرایی و کارکرد گرایی از جایگاه اساسی برخوردار بوده و بر این نظر بود که پیچیدگی روابط میان کشور ها مسائل غیر سیاسی حکومتها را بسیار افزایش داده می باشد. از این رو سبب گردیده تا به متخصصانی کار آزموده در سطح ملی نیاز باشد و در سطح بین المللی نیز به علت های بسیار فنی ، به متخصصان خاص خود نیاز می باشد. از این رو به موازات افزایش اهمیت مسائل فنی، وجود همکاری های بین المللی نیز ضروری خواهد بود. همچنین با افزایش اهمیت مسائل فنی بشر، تعداد سازمانهای کارکردی هم افزایش یافته می باشد و این سازمانها که برای همکاری های کارکردی ایجاد گردیده اند ممکن می باشد نهاد های سیاسی گذشته را بی اعتبار نمایند. همکاری در یک بخش سبب همکاری در سایر بخشها می گردد. تحقق این آرمان در قالب وحدت منطقه ای (منطقه گرایی)، وحدت ساختاری (فدرالیسم) و وحدت جهانی (یونیورسالیسم) امکان پذیر می گردد.

 

1-12-6- ارمنستان

ارمنستان با 29800 کیلومتر مربع مساحت، در جنوب غربی منطقه قفقاز و با کمی فاصله از سواحل جنوب شرقی دریای سیاه واقع شده و همچون کمربندی بین مرزهای جمهوری اسلامی ایران از یک سو و جمهوریهای آذربایجان و گرجستان از سوی دیگر گسترده شده می باشد.این کشور از جنوب با جمهوری اسلامی ایران، ازجنوب غربی با جمهوری خود مختار نخجوان، از غرب با ترکیه و از شمال با گرجستان و از شرق با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد.کشور ارمنستان کوهستانی می باشد که در شمال فلات ایران، در غرب فلات ارمنستان و جنوب سلسله جبال قفقاز واقع شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تبیین تأثیر و جایگاه کشور ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران
  • تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط  دو کشور ایران و ارمنستان به مقصود رفع موانع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز.
  • تحلیل تأثیر فرصت ها در ایجاد همگرایی بین دو کشور و افزایش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه