شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-        سؤالات پژوهش

الف) سؤال اصلی

آیا بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد؟

ب) سؤالات فرعی

 1. آیا اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد؟
 2. آیا تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد؟
 3. آیا تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد؟
 4. آیا مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد؟

 

1-2-        فرضیه های پژوهش

الف) فرضیه‏های اصلی

بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد.

ب) فرضیه‏های فرعی

 1. اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد.
 2. تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد.
 3. تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد.
 4. مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد تاثیر معنی داری دارد.

 

1-3-        جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

مطالعات محقق بر روی مبانی نظری پژوهش نشان می دهد که تاکنون مطالعه ای بر روی تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی شهر خرم­آباد صورت نگرفته می باشد که این مورد گواهی از جدید بودن این پژوهش می باشد.

 

 

1-4-        متغیرهای پژوهش

متغیر شامل هر چیزی می باشد که بتواند ارزش­های گوناگون و متفاوت بپذیرد، این ارزش­ها می تواند در زمان­های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در زمانی برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران، 1384: 52).

مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته می باشد، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می‏گردد تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری گردد.

الف. متغیر وابسته پژوهش

سیستم جدید بانکداری

ب. متغیر مستقل پژوهش

بازاریابی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

 1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
 2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
 3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
 4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد