اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

بدنبال این تحولات بنیادین بتدریج در طول چند دهه اخیر مجموعه ای از نظریه ها، دیدگاهها و پارادایمهای جدید در برنامه ریزی و مدیریت شهری جهان مطرح شده می باشد که اهم آنها عبارتند از :

 • برنامه ریزی گام به گام[1]
 • برنامه ریزی حمایتی[2]
 • برنامه ریزی عدالت خواه[3]
 • برنامه ریزی سیستمی[4]
 • برنامه ریزی راهبردی[5]
 • برنامه ریزی فرایندی[6]
 • برنامه ریزی پاسخگو[7]
 • برنامه ریزی دمکراتیک[8]
 • برنامه ریزی مشارکتی[9]( پیرزاده و همکاران،1387 : 15 ).

می توان نظریه های برنامه ریزی شهری و منطقه  ای و در کشورهای پیشرفته جهان را به سه مرحله اساسی تقسیم نمود که سه پارادایم یا نظریه اصلی هرکدام در یک محدوده زمانی معین غالب بوده می باشد. این سه پارادایم عبارت می باشد از:

 • پارادایم برنامه ریزی جامع یا برنامه ریزی عقلانی
 • پارادایم برنامه ریزی سیستمی
 • پارادایم برنامه ریزی راهبردی

که مشخصات اصلی این سه پارادایم بطور اختصار در جدول شماره 4-1 آورده شده می باشد.

 

 

[1] Incremental planning

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]Advocacy planning

[3] Equity planning

[4]Systematic planning

[5]Strategic planning

[6]Process planning

[7]Responsive planning

[8]Democratic planning

[9]Collaborative planning

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه