عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه کلی، اگرچه در کشور های مختلف برای تهیه تفصیلی و مقررات منطقه بندی روش های متفاوتبکار گرفته می شودو نهادها و ارگانهای دولتی مختلفی در این کار درگیر میشوند، اما همگی از فرایند مجوز ساخت برای اجرای طرح ها و مقررات بهره می برند.  افرادی که متقاضی دریافت مجوز ساخت (یا مجوز تعمیرات یا ایجاد تغییرات اساسی در ساختمان) می باشند، بایستی نقشه و طرح خود را مطابق طرح ها و مقررات مذکور تهیه نمایند ودر صورت مغایرت تنها میتوانند پیشنهادی برای تغییر مقررات و طرح های تفصیلی ارائه دهند. شهرداری یا شورای شهر در چارچوب اهداف تامین رفاه، بهداشت و امنیت جامعه، اختیار قبول یا پیشنهادات را دارد. گاهی نیز معامله ای بین متقاضی و شهرداری صورت گیرد بدین ترتیب که شهرداری در قبال دریافت مبلغ یا امتیاز[1] مقررات را تغییر می دهد و به نفع ساخت بنا حکم صادر می کند. (نوریان و شریف، 1375 : 55).

4-2-1- تجارب انگلستان

در انگلستان شورای فرا شهری[2] موظف به تهیه طرحی بنام طرح ساختاری بوده  و شورای ناحیه ای[3] وظیفه تهیه طرح های محلی[4] را بر عهده دارد (نوریان و شریف، 1375 : 49) . در لندن و سایر کلانشهرها، شورای مربوطه طرحی با عنوان طرح توسعه  یکپارچگی[5]  تهیه می کند که در آن کارکردهای طرح های ساختاری و محلی و طرح های موضوعی معادن و مواد دور ریختنی با یکدیگر ترکیب می شوند. در سال 1964 طرحهای ساختاری جایگزین طرح جامع (طرح آبادانی)گردید زیرا ساختارگرایان معتقد بودند که با شناخت اجرای یک شهر نمی توان کل شهر را شناخت. این طرحها بصورت بسیار کلی کاربری زمین را مشخص می کند و بیشتر پیرامون سیاسی هایی که میباید در شهرستانها و شهرهای اصلی پیگیری گردد سخن می گوید. دراین طرح ها، عوامل اقتصادی و اجتماعی و عواملی که استراتژی های یک شهر را می سازند، شناسایی میشوند تا بتوان عوامل موثر بر اجرای طرح را شناخت. طرح های ساختاری بیشتر توسط وزارت دولتی مسوول در برنامه ریزی تصویب می گردد.

طرح های محلی نیز سلسله مراتب برنامه ریزی را حفظ کرده و بر اساس طرح ساختاری و نواحیی که در طرح ساختاری مشخص شده اند شکل می گیرند. در بعضی ازاین نوع طرحها، تمام یا قسمتی از شهر در نظر گرفته شده و طرح تفصیلی برای آن تهیه می گردد. ضوابط منطقه بندی مانند تراکم و ارتفاع ساختمانها وشبکه حمل ونقل و سیستم ترافیک در این سطح از طرح ها مشخص می شوند. البته در این نوع طرح ها گاهی نیز به بخشی از امور شهری مانند بخش مسکن یا بخش زیرساختها بیشتر از سایر بخشها توجه می گردد.در هر حالت، مسوولین محلی بایستی پیش از تصویب طرح محلی، مردم را از جزییات آن آگاه ساخته و نظرات آنها را مدنظر داشته باشند (نوریان و شریف، 1375 : 50-49).

[1]Impact fee

[2]City council

[3]District council

[4]Local plan

[5]UDP

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه