اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. مجموعه قوانین طراحی
  • چارچوب های توسعه
  • دستورات طراحی
  1. طرح جامع.

پس راهنماها جهت برنامه ریزی جزیی بسیار کاربرد دارند.

4-2-2- تجارب فرانسه

در کشور فرانسه، طرح ها به دو نوع کلی تقسیم می گردند : نوع اول شامل طرح های اصلی یا هدایت کننده[1] می گردد که بهره گیری از زمین را بصورت کلی تعیین می نمایند. طرح های اصلی علاوه بر در نظر داشتن توسعه فیزیکی، طرح های بلند مدت شهرسازی و طرح های کوتاه مدت کاربری زمین را در بر می گیرند. در طرح های بلند مدت همانند طرح های ساختاری در انگلستان با شناخت شرایط و نیروهای موثر بر شکل گیری سیاستها، زمینه تنظیم اهداف پدید می آید و کلیه سازمانهای دولتی متعهد به رعایت مصوبات طرح های بلند مدت می باشند. در نوع دوم یعنی طرح های کوتاه مدت، شرایط و مقررات بهره وری از زمین مطرح بوده و نوعی طرحی محلی محسوب می شوند. در این طرح ها، اهداف و شرایط توسعه شهر می تواند همانند با طرح های بلند مدت باشد لکن بدون وجود طرح های بلند مدت نیز می توان طرح های کاربری زمین را تهیه و تصویب نمود. در طرح های کوتاه مدت، علاوه بر تفکیک مناطق بر اساس نوع کاربری مانند منطقه طبیعی، منطقه تجاری و…..ضوابطی که اجرای آن برای تحقق بخشیدن به اهداف طرح لازم است، نیز ارائه می گردد (نوریان و شریف، 1375 : 50).

دراین کشور وظایف برنامه ریزی و توسعه شهری در چهارسطح ملی،منطقه ای میانی و محلی انجام می گردد. در نمودار ذیل مسوولیت های برنامه ریزی در سطوح مختلف دولت ارائه گردیده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Plan directeur

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه