اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ادموند بیکن (1910- 2005 ) [1]

نظریه بیکن معروف به نظریه ساماندهی استخوان بندی اصلی شهر می باشد. او بهسازی و نوسازی شهر را در ساختار کالبدی شهر با برخورداری از انگاره ای روشن از استخوان بندی شهر می داند. او معتقد می باشد شبکه های حمل و نقل هر بخش از شهر قادر می باشد در پیوند با استخوان بندی اصلی ، در سطح وسیعی گسترش و تداوم یابد و قابلیت تغییر و اصلاح داشته باشد.

بیکن تطابق و هماهنگی سیستم حرکت و تاسیسات شهر را با مختصات جغرافیایی به ویژه توپوگرافی و اقلیم منطقه ضروری و این اقدام را ابزاری مناسب برای تاکید و افزایش جلوه بصری و مفهومی جدید به ساختمان های عمومی و یادمان های تاریخی شهر می داند ( بیکن :  1376 :31 ).

مهمترین رویکردهای ساماندهی استخوان بندی شهر از دیدگاه بیکن عبارتند از :

 • طراحی استخوان بندی اصلی شهر شامل دو عنصر اصلی می باشد : مسیرهای حرکت و توده های ساختمانی
 • برای تاثیر رشد شهر بر چشم اندازشهر بایستی در آغاز تعریفی روشن از استخوان شهر به دست داد.
 • در طراحی استخوان بندی مرکز شهر، عناصرشهری در یک نظام چند بعدی سازماندهی شده اند. پس بایستی تمرکزی شدید از فعالیت ها و سیستم های حرکتی در سطوح مختلف، اعم از سواره و پیاده را برنامه ریزی نمود.
 • طراحی استخوان بندی اصلی شهر به کمک طراحی سیستم حرکت مسیر میشود.
 • طراحی استخوان بندی اصلی شهر، از طریق یک سیستم حرکتی جهت دار از قدرتی برخوردار می گردد که نه تنها در احیای استخوان بندی ، بلکه در تاثیر بر اذهان و حواس بهره گیری کنندگان و عابران نیز موثر می افتد.
 • فرم شهر از طرح استخوان بندی اصلی شهر سرچشمه می گیرد و خود را بر آن تحمیل نمی کند.
 • پیچیدگی های ترکیب عناصر کالبدی – فضایی در یک منطقه شهری می تواند کلیت واحدی را اظهار دارد ( شماعی وپور احمد ، 1384 : 218).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5- روشهای مداخله در زمینه بهسازی و  نوسازی بافتهای فرسوده

در مجموع پنج روش در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده مطرح می باشد که می توان آنها را به تبیین ذیل تعریف نمود :

2-5-1- روش حفاظتی – بهداشتی

هدف از این نوع روش ارتقائ شرایط زیست محیطی بافت می باشد. به تعبیری دیگر در این روش اقداماتی انجام می شود که ارتقای کمی و کیفی در شرایط زیست بافت کهن ایجاد و آن بافت را به روز و معاصر می نماید. این اقدام معمولا بدلیل سیاسی – اقتصادی و نظامی انجام می پذیرد. فضای شهری تجهیز شده و کلیه نقاط فرسوده و غیر بهداشتی در محدوده بافت کهن از آن محل پاک می گردد. توجیه این روش، عدم انطباق لازم بافت قدیم با قالبهای زندگی مدرن و جدید می باشد.

[1] Edmund N. Bacon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه