اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش بازسازی شهری

مجموعه اقداماتی که پس از جنگ جهانی دوم به مقصود تجدید بناها در شهرهای آسیب دیده  انجام می گیرد، تحت عنوان طرحهای بازسازی شناخته می شوند. هدف از آن، بازگردانیدن فعالیت به فضا، برگشت به حال عادی، زنده کردن حیات شهری و در یک کلام، باززنده سازی فضای شهری می باشد. ( حبیبی و مقصودی، 1388 :170).

در این روش دو فرضیه مطرح می باشد :

الف) بازسازی مو به مو در ربط کامل با شکل و عملکرد گذشته شهر

ب) بازسازی بدون در نظر داشتن گذشته شهر و با شکل و عملکردی جدید.

2-5-4- روش مرمتی معماری – شهری برای فضاهای محدود :

از زمانیکه با رشد و تقویت نظامهای دموکراتیک مدرن برای اداره کردن شهرها، تجدید تجاربی زیرا پاریس( هوسمن ) ناممکن گردید و پدیده فرسودگی بافتهای قدیمی نیز شدت یافته، نیاز به راه حلی قاطع را هر روز بیشتر منعکس می نمود، شکل تازه ای در طراحی بافتهای کهن شهری پدید آمد و بندریج رواج پیدا نمود. در روش مزبور کوشش بر این می باشد که به مسائل موضعی مربوط به بخشی محدود از بافت قدیمی شهر، به صورت کامل و منطقی با طرح معماری-شهری جوابگویی گردد.

هدف دیگر این روش ارتقائ سطح کمی و کیفی شرایط زیست در محل با در نظر داشتن اصول زیباشناسی از طریق حذف و جایگزینی اشغال ناموزون شهری با عناصر زیبا و موزون و تاکید بر عناصر مهم بافت در جهت دستیابی به حداکثر کارایی در مجموعه می باشد. دو ایراد وارده بر این طرح عبارتند از:

الف ) موضعی و محلی بودن.

ب )  در بسیاری از موارد با توان کم مردم و شهرداریها برای اجرای اهداف روبرو می باشد که منجر به جابجایی موقتی ساکنین محله می گردد و به همین دلیل به آن شهرسازی کشویی نیز می گویند.

2-5-5-روش جامع مرمت شهری

بهره گیری از این طرح که کل شهر مورد توجه قرار می گیرد، در دهه 80 و 90 در اروپا معمول گشت. در آغاز طرح را الگوی توسعه و مرمت شهری تدوین و سپس از درون آن شروع به انجام مداخله در بافت قدیم می گردد. این مداخلات در حد سیاست گذاری و برنامه ریزی مانده و تنها استخوان بندی کل شهر، برنامه ریزی می گردد. آغاز سیاستهای کلی تدوین و سپس طرحهای شهری به گونه موضعی انجام میشوند. این طرح تکلیف شهر قدیم را نسبت به کل شهر و حوزه نفوذ شهر تعیین می کند ( حبیبی و مقصودی،1388 :171).

در مجموع می توان گفت شیوه های مختلفی جهت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مطرح می باشد. اما به گونه کلی این روشها را می توان به دو دسته تقسیم نمود. روش اول، روش از پیش اندیش شده و برنامه ریزی شده می باشد که چارچوب آن مشخص می باشد. می توان طرح های جامع و تفصیلی و طرح های نوسازی و بهسازی را در این رده جای داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه