اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش سطح اشغال زمین و طبقات[1]

روش تعیین سطح اشغال طبقات، عبارت می باشد از تعیین نسبت سطح اشغال زمین و سطح زیربنا یا تعداد طبقات، به طوری که این نسبت آن همواره برابر با یک باشد. در ساده ترین مثال می توان گفت : در صورتی که صد در صد زمین ساخته گردد، تعداد طبقات یک، و در صورتی که 50 درصد زمین زیربنا قرار گیرد و 50 درصد فضای باز باشد، تعداد طبقات 2 و به همین ترتیب با افزایش تعداد طبقات به اندازه فضای باز افزوده می گردد.

بدین ترتیب شهرساز می تواند اندازه تراکم و طبقات را در یک زمین مشخص کند. مثلا” اجازه ساخت یک طبقه روی تمام زمین ( 100 درصد سطح اشغال )، منوط می باشد به ساخت 2 طبقه روی نیمی از زمین و 4 طبقه روی 1.4 زمین.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای کنترل ارتفاع، بایستی اندازه حداکثر طبقات مشخص گردد، چنانکه در مقررات زونینگ شهرهای شیکاگو و نیویورک در سال 1957، تعداد حداکثر طبقات شانزده طبقه تعیین شده بود. بر این مبنا به اندازه افزایش سطح فضای باز در هر قطعه زمین، به همان نسبت به ارتفاع و تعداد طبقات افزوده می گردد، به طوری که در بعضی از ساختمانهای بلند مرتبه ( آسمان خراشها)، زمینهای وسیعی برای جبران ارتفاع زیاد، به صورت ” پلازا ” در پیرامون ساختمان استحصال می گردد.

3-2-3- روش سطح فضای باز[2]

این روش در ساختمانهای چند خانواری و مجتمعهای مسکونی بکار گرفته می گردد و مقصود از آن به دست آوردن زمین و فضای باز بیشتر برای محوطه سازی مجتمع و تامین فضای باز در ناحیه مسکونی می باشد.

در این روش اندازه مبنا برای فضای باز 40 درصد، برای سطح اشغال 60 درصد و برای سطح زیربنا 100 درصد تعیین می گردد. سازندگان اجازه دارند با افزایش سطح زیربنا به 200 درصد و 300 درصد با همان نسبت، به سطح فضای باز اضافه کنند. هدف این روش، استحصال زمین برای پارکینگ و فضای سبز و تامین شرایط محیطی آرام برای ساکنان نواحی مسکونی می باشد. در این روش برخلاف روش سطح اشغال زمین و طبقات ( FAR)، ارتفاع و طبقات محدودیت ساخت دارد.

[1] FAR

[2] OSR

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه