عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

بافت فرسوده شهری[1]

بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می گردد که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیر ساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی واقتصادی نازلی برخوردارند. این بافتها به دلیل فقر ساکنین ومالکین آنها امکان نوسازی خودبخودی را نداشته و نیز سرمایه گذراران انگیزه‌ای جهت سرمایه گذاری در آن را ندارند.

فرسودگی در بافت و عناصر آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری بافت به وجودمی آید. پیامد فرسودگی بافت کاهش و یا فقدان شرایط سکونتی و ایمنی، نابسامانی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و تاسیساتی می باشد.

واژه بافت فرسوده از نیمه اول دهه 80 با شوک تکان دهنده و ویران کننده زلزله بم و با پشتوانه های برگرفته از دهه 70 ( در نظر داشتن درون شهر) و حمایتهای نظری متخصصان رشته های شهرسازی به ابزار دیدگاهی و ایدئولوژیک تبدیل گردید و مدیریت شهری که پیش از این تجربه های عملگرای فعالیت در خارج از محدوده و اقدام در خارج از ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی را تجربه کرده بود، مجددا” بیرون از چارچوب طرح های یکپارچه شهری به جستجوی درمانهای موقتی پرداخت (ذبیحی،1388 : 13-14).

به گونه کلی ابعاد گوناگون فرسودگی در ارتباط با طرحهای یکپارچه سازی اراضی را می توان به انواع فرسودگی کالبدی یا سازه ای بافت و بناهای آن، فرسودگی کارکردی، فرسودگی ذهنی، فرسودگی مکانی، فرسودگی مالی و فرسودگی نسبی یا اقتصادی تقسیم نمود.

1-12-6-  ضوابط ارتفاع

ضوابط ارتفاعی شامل گروهی از ضوابط شهرسازی می باشد که حداقل و حداکثر تعداد طبقات و درنتیجه ارتفاع مجاز ساختمانها در بلوک شهری را مشخص می نمایند. ضوابط مذکور می تواند ناشی از رعایت 40 درصد طول پلاک شمالی و یا محدودیتهای ارتفاعی و یا رعایت تراکم ساختمانی و جمعیتی منطقه باشد.

1-12-7-  ضوابط سایه اندازی

نخستین مرحله بسیار مهم در طراحی ساختمان، مطالعه سایت می باشد. یعنی طراحی فضای باز بین ساختمان ها با اجتناب از سایه اندازی به مقصود تثبیت شرایط میکرواقلیمی در اطراف ساختمان می باشد. انطباق و همسویی طرح با میکرواقلیم می تواند شرایط آسایش داخلی و میزبان نیاز گرمایشی و سرمایشی ساختمان را بهبود بخشد. با در نظر داشتن این علت های، طرح های تفصیلی شهر اصفهان ضوابط سایه اندازی را مود توجه قرار داده می باشد. طبق این ضوابط، با در نظر داشتن نحوه تابش خورشید در شهر اصفهان، رعایت حریم سایه‌اندازی در احداث بنا در قطعات مالکیت الزامی می باشد. بدین معنی که ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نبایستی از حداقل فاصله آن از بر مجاز ساختمان قطعه مالکیت واقع در شمال آن تجاوز نماید. در ضوابط طرح های تفصیلی حریم سایه اندازی ” فضائی می باشد فرضی که بین سطح زمین و سطح با زاویه 32 درجه از پائین ترین نقطه برمجاز ساختمان به  سمت جنوب قرار می گیرد( اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان،

[1] Urban old textures

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  5. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه