اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح منطقه اصفهان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از انقلاب، دراغلب شهرها تجدید نظر درطرح های جامع قبلی در دستور کار قرارگرفت ودرمورد اصفهان نیز مقرر گردید که درطرح جامع ارگانیک تجدید نظر به اقدام آید و طرحی جدید منطبق با اهداف برنامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی تهیه گردد؛ اما به علت ارتباط شدید اقتصادی، اجتماعی وعملکردی و فیزیکی شهر اصفهان با نقاط مسکونی و دیگر عناصر اطراف آن ولاینفک بودن آنها از یکدیگر،تهیه طرح جامع منطقه ی اصفهان مقدم بر تهیه طرح تجدید نظر آغاز گردید.

 

7-7-4- طرح تجدید درطرح جامع وتفضیلی ارگانیک

اساس کار دراین طرح عدم دگرگونی – بلکه ترمیم و تقویت آن در طریقه توسعه  – استخوان بندی شهر اصفهان می باشد. این طرح که توسط وزارت مسکن و شهر سازی تهیه گردید، در سال 1367  به تصویب رسید.

درطرح ارائه شده،کوشش گردیده که ترافیک چهارباغ به حداقل برسد، تا آن حد که در بعضی قسمت ها به صورت پیاده رو و یا تنها برای عبور وسائل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده می باشد. سیمای حجمی طرح کوشش نموده می باشد تا اصول شهرسازی ایران را مدنظر قرار دهد؛ به این ترتیب که بناهای مسکونی،کم ارتفاع و به صورت افقی بوده و بناهای عمومی با ارتفاع زیاد باشند. از این رو در طرح پیشنهادی ارتفاع بناهای مسکونی در مناطق تاریخی حداکثر دو طبقه و در بقیه مناطق،  حداکثر چهار طبقه در نظر گرفته شده می باشد. در قسمت هایی از محورهای شهری که جنبه تاریخی دارند و یا بناهای تاریخی درآنها واقع اند، ملاحظات مربوط به همجواری بناها از نظر ارتفاع به صورت دقیق قرار گرفته می باشد (ذبیحی، 1388 : 89).

برخلاف طرح جامع طرح، پیشنهادهای ارائه شده در آن به اجرا درآمد. البته بخشی از این موفقیت راهم بایستی ناشی از زمینه هایی دانست که توسط طرح های قبلی فراهم شده بود.

نکات قابل توجه درطرح تجدید نظر  در طرح جامع وتفضیلی ارگانیک در ذیل آورده شده می باشد:

– در طرح توجه ویژه ای به سیر تکوینی شهر معطوف گردیده ونتایج مطالعه آن بطور خلاق در استخوان بندی پیشنهادی وتوسعه آینده انعکاس یافته می باشد.

– به نحوه مثبت، بعضی ایده ای اساسی طرح جامع ارگانیک (ازجمله استناد به دو نقطه عطف تاریخی) را مورد عنایت قرار داده می باشد.

– درطرح جامع کوکس نوسازی کامل بافت وتوجه به آثار معماری مورد توجه قرار گرفته بود. پیشنهاد تخریب بافت وایجاد ساختمان های بلند مرتبه درمحدوده شمال میدان تأثیر جهان و شرق خیابان چهارباغ پایین، دیدگاه طرح در ارتباط با تقویت مرکز شهر از طریق تمرکز فعالیت های عمده اداری، خدماتی و تجاری را نشان می دهد. در طرح جامع ارگانیک حفظ بافت ازطریق کاهش فشار بر مرکز شهر  قدیم در عین حفظ جاذبه های آن مورد توجه قرارگرفت وبه این مقصود، مرکز دوم  و جدید شهر را در دل اراضی توسعه (شمال غرب) پیشنهاد داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه