شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

نمونه نامنظم بافت فرسوده شهری :

نمونه بافت دوم یک بافت نامنظم می باشد که از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان انتخاب شده می باشد .

منطقه 3 شهر اصفهان به دلیل واقع شدن در مرکز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . این منطقه از سمت شمال به خیابان مدرس و سروش، از سمت جنوب به زاینده رود، از سمت غرب به چهاررباغ پائین و از سمت شرق به بزرگمهر محدود می گردد . این منطقه با وسعتی حدود 3/1155 هکتار 5/8 درصد از وسعت شهر اصفهان را به خود اختصاص داده می باشد . (مهندسین مشاور تأثیر جهان پارس 1370 : 3)[1]

جهت مطالعه ارتفاع پذیری در بافت نامنظم از بافت فرسوده شهری، از این منطقه بلوکی را انتخاب و عوامل و مولفه های ارتفاع پذیری در آن مطالعه می گردد.

در جدول شماره 8-17 عوامل و مولفه های غیر یکسان ارتفاع پذیری آورده شده که در آن به مطالعه این عوامل و مولفه ها با در نظر داشتن ویژگی های قطعات موجود در این بافت می پردازد.

 

همانطور که در نشان داده شده می باشد در این بافت تعداد 13 قطعه دارای ارتفاع 2 طبقه روی پیلوت هستند و 4 قطعه دیگر، براساس ضوابط طرح های تفصیلی به صورت 3 طبقه روی پیلوت ساخته می شوند.

این در حالیست که ارتفاع قطعات براساس جایگاه خورشید در عرض جغرافیایی این شهر در جداول شماره 8-18 در ساعات 9 صبح الی 15 بعدازظهر آورده شده می باشد که جهت جلوگیری از گستردگی حجم مطالب  ارتفاع پذیری تعدادی از قطعات در اینجا و بقیه در جداول قسمت ضمیمه ارائه شده می باشد.

[1] طرح تفضیلی منطقه تاریخی اصفهان منطقه 3،مهندسین مشاور تأثیر جهان پارس،1370.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد