مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین- قسمت 5

پیش¬بینی کننده میل به طلاق، تدوین مدل مداخله¬ای بومی و اثربخشی آن بر میل و خودکارآمدی مدیریت طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد» نتیجه گرفت که مدل مداخله¬ای بومی می¬تواند خودکارآمدی مدیریت طلاق را ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین- قسمت 4

ندارند و توسط اقلیتی از جامعه بروز می‌كنند، می‌توانند نابهنجار تلقی شوند؟(نراقی،1390). همچنین در تعریف اختلال رفتاری باید به میزان، شدت، طول مدت، سن و موقعیتی كه رفتار در آن بروز می‌كند توجه داشت. میزان:‌ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین- قسمت 3

ب موضوعات احتیاج¬ها و خشونت¬ها بوده¬اند. والدین ترجیح می¬دهند که فرزندان را از اثر مخرب این ازدواج، حفظ کنند. کسی که مرتکب طلاق است، این نتیجه را پیش¬بینی کرده که بچه¬ها توان بازیابی یا مهار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله فارسی نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی ایران-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : مفهوم ژئوپلیتیک تا کنون مسائلی که دربارۀ ژئوپلیتیک نوشته یا گفته شده می باشد بیش از آنکه ماهیت موضوع، ابعاد معرفت شناسانه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : جمهوری اسلامی ایران ایران با نام رسمی جمهوری اسلامی ایران، کشوری در جنوب غرب آسیا و منطقه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران-پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : همگرایی شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید در سیاست بین الملل مفهوم همگرایی سیاسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران-دانلود پایان نامه

 تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ ترشدن می باشد (فرهنگ لغات آکسفورد,2001)، بروکفلید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله فارسی نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران-دانلود پایان نامه ارشد

 تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید محدوده مورد ادامه مطلب…

By 92, ago