منبع پایان نامه درباره 
بورس اوراق بهادار، بازده سهام، کوتاه مدت No category

منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بازده سهام، کوتاه مدت

با( MACD(TEMA درزمان کاهش شاخص کل باوجود بیشتر بودن درزمان رشد شاخص کل فرضیه ردمی شود مقایسه میانگین ریسک سهام RSIبا(MACD(TEMA باوجود بیشتر بودنRSIفرضیه ردمی شود مقایسه میانگین ریسک سهام RSIبا MACD(TEMA)درزمان رشد شاخص کل باوجود بیشتر بودنRSIفرضیه ردمی شود مقایسه میانگین ریسک سهام RSIبا MACD(TEMA)درزمان کاهش شاخص کل باوجود ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بازده سهام، بورس اوراق بهادار No category

منبع پایان نامه درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار

خص ,حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشد,لذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است. جدول13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان نوع آزمون مقدار آماره F Sigسطح معنی داری نتیجه آزمون لون 561/0 45/0 تساوی واریانس ها دوشاخص جدول14-4 آماره توصیفی بازده ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بازده سهام، بورس اوراق بهادار No category

منبع پایان نامه درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار

استنباطی استفاده شده است.برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا مشخصه های آماری متغیرهای گروه نمونه محاسبه وسپس توصیف می شود.وامار استنباطی با استفاده از اصول و قوانینی که پایه های آن ها تئوری احتمالات است ،معلوم می کند که میزان اهمیت واعتبار مقادیر توصیفی و احتمال درست بودن هر یک ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط، بورس اوراق بهادار تهران No category

منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط، بورس اوراق بهادار تهران

،1374،ص113)2. متغیر عبارت است از ماهیتی که ارزش های مختلف را قبول کند به سخن دیگر متغیر چیزی است که تغییر می پذیرد (ساده ، 1375،ص54)3. متغیر کمیتی است که در دامنه ی معینی می تواند از یک جز به جز دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده ی دیگرمقادیر ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران No category

منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران

چهار کالادر قرار دادهای آتی پرداختند شاخص های تکنیکال مورد بررسی آنها دو میانگین متحرک بود براساس مدارک بدست آمده در صورتی که سیگنالهای خرید وفروش با تغییرات شرایط بازار وقف داده شود با عث پیش بینی قوی انچه به زودی رخ می دهد می شود .و می تواند کلید ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بورس اوراق بهادار، بازار سهام، بازار اوراق بهادار No category

منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بازار سهام، بازار اوراق بهادار

میانگین ریسک از شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) بایکدیگر مقایسه می شود و مشخص می شود میانگین ریسک کدام روش در بازده ی زمانی مورد بررسی کمتر می باشد .بازه زمانی شامل ابتدای سال 1380تا13/9/87میباشد. در فرضیه ی دیگر میانگین ریسک سرمایه گذاری با استفاده از ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران No category

منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران

همگرا واگرا86: این شاخص نخستین بار توسط جرالد اپلدرکتاب (روش معامله با میانگین همگراواگرا )معرفی شد.انرا جز شاخص های مومنتوم قیمت طبقه بندی می کنند. این شاخص از گروه اسیلاتورها می باشد. روش محاسبه ان عبارت است از اختلاف مقداردو شاخص میانگین متحرک نمایی برمبنای قیمت بسته شدن سهام در ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بازار کار، اطلاعات مربوط، بازده مورد انتظار No category

منبع پایان نامه درباره بازار کار، اطلاعات مربوط، بازده مورد انتظار

ی جستجو نمود .ریسک تجاری ،برخاسته از بنگاه هایی است که در معرض شوک های تولیدی قرار دارند.این ریسک باعث دلسردی سرمایه گذاران میشود که علاقه مند به سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی هستند اما عمدتااز ریسک و پذیرش خطراضافی گریزانند ریسک نقدینگی نیز خطر انحلال یا ورشکستگی23 مالکان ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بازار سهام No category

منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بازار سهام

است . مقدمه: امروزباگسترش روزافزون تجارت الکترونیک امکان سرمایه گذاری در بازارهای سراسر جهان فراهم وانجام معاملات الکترونیکی تبدیل به بخش مهمی از ساز وکار بازارهای معتبر جهانی شده است. بازارهای مورد بحث نه تنها شامل بازارهای سهام بلکه بازارهای نفت وفلزات غیر اهنی بازارهای محصولات کشاورزی، بازارهای پولی و…رانیز ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره 
بازده سهام، بورس اوراق بهادار، استاد راهنما No category

منبع پایان نامه درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، استاد راهنما

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار استاد راهنما : دکتر نقی بهرامفر استاد مشاور: دکتر قدرت اله طالب نیا نگارش: مجتبی اثناعشری زمستان 1389 Islamic Azad University ادامه مطلب…