پایان نامه ارشد

نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : ادبیات پژوهش در ارتباط با جمهوری ارمنستان تعدادی کتب ومقاله نگاشته شده می باشد مانند؛ روشندل (1375) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران-دانلود پایان نامه ارشد

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم) قسمتی از متن پایان نامه : مدل‌های روی هم گذاری و ترکیب لایه های اطلاعاتی با هم دیگر در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

عنوان کامل پایان نامه :  اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی قسمتی از متن پایان نامه : مثال واره شماره 3 : مهمترین عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها، در مثال واره شماره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه ارشد مدیریت:مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع بانکداری جدید بانکداری جدید بر روی عملکرد بانک‏ها ادامه مطلب…

By 92, ago